Loading...
 • Voor schrijvers door schrijvers

  Voor schrijvers door schrijvers

 • Poëzie-battle

  Poëzie-battle t/m 15 mei

  Durf jij het aan?
 • Voorjaar bij Schrijverspunt

  Op naar de zomer

Veel gestelde vragen (klik op een vraag voor het antwoord):

Algemene vragen

Wat is Schrijverspunt

Welkom op Schrijverspunt

Voor en door schrijvers!

schrijven2

Schrijverspunt is een platform voor schrijvers, lezers en uitgevers. Als bezoeker kun je op onze website terecht voor nieuwtjes en tips over schrijven en uitgeven. Je kunt hier ook de blogs, columns of verhalen van anderen lezen. Registreer je je als Schrijverspunt-lid (gratis) dan kun je meedoen aan schrijfwedstrijden, -projecten en -acties en kun je onze website gebruiken om zelf online te publiceren. Via onze sociale Schrijversplek kun je contact leggen en vrienden worden met anderen die je belangstelling voor het schrijven delen.

Schrijverspunt is ook een uitgeverij. Onze missie is om ook minder bekende auteurs de kans te geven hun boek te publiceren. Hebben we eenmaal besloten je manuscript uit te geven, dan regelt je vaste Schrijverspunt-contactpersoon de volledige productie van je boek. Binnen drie maanden is je boek voor verkoop beschikbaar en te bestellen bij vrijwel alle boekwinkels. Voor jou als auteur zijn hier geen kosten aan verbonden, je behoudt de auteursrechten en per verkocht boek ontvang je 10% royalty. Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie bij uitgever Schrijverspunt en lees meer over onze werkwijze, voorwaarden en ondersteunende diensten. Of klik eens op de etalage om onze titels te bekijken. Al onze titels zijn aangemeld bij het Centraal Boekhuis en te koop via de online boekwinkels, maar bestellen bij de reguliere boekwinkel om de hoek kan natuurlijk ook.

Ben je uitgever of wil je als auteur zelf je boek uitgeven? Sluit je dan als deelnemer aan bij Schrijverspunt Clusteruitgeverij. Tegen een geringe jaarlijkse vergoeding kun je gebruik maken van onze gunstige tarieven voor het uitgeven in eigen beheer. Daarnaast bieden we ondersteuning (niet gratis) als bijvoorbeeld opmaak, tekstcorrectie, coverontwerp en boekpromotie. Inmiddels telt de clusteruitgeverij al vele deelnemers waardoor we vrijwel elk jaar onze tarieven hebben kunnen verlagen. Kijk bij Clusteruitgeverij voor meer informatie over de verschillende vormen van uitgeven in eigen beheer en de aanvullende diensten..

Schrijverspunt is een online uitgever. Alle informatie staat dan ook op de website, die dagelijks wordt bijgewerkt en veel vragen en antwoorden zijn te vinden onder FAQ. We hebben geen bezoekadres, maar een mailtje sturen kan natuurlijk altijd. We antwoorden in ieder geval binnen twee werkdagen (en soms zelfs eerder).

Schrijverspunt komt tot stand door een team van schrijvers, uitgevers en redacteuren.
Vandaar ons motto: ‘Schrijverspunt, voor schrijvers, door schrijvers!’

Hoe kan ik lid worden van Schrijverspunt?

Lid worden van Schrijverspunt is gratis en eenvoudig. Op de meeste pagina's is een button te vinden om u aan te melden of in te loggen.

Hierklikken

Hoe kan ik contact opnemen met Schrijverspunt?

Contactgegevens:

Nederland:
Schrijverspunt
p/a Molenkampspark 7
7607LD Almelo
Nederland

België
Schrijverspunt
p/a Krijtstraat 47
3770 Riemst
België

Zakelijk:


IBAN: NL86 TRIO 0198 5602 06 / BIC: TRIONL2U
t.a.v. Schrijverspunt
KVK : 67629369
Belgie: 0669.636.728
BTW: 857099796B01

Op de website is de nodige informatie te vinden. Veel antwoorden op vragen zijn te vinden bij  'FAQ' . Daarnaast blijft het natuurlijk altijd mogelijk om direct contact met ons op te nemen. Klik hieronder!

Hierklikken

Wil je dat we je bellen? Geef dat dan aan in de e-mail en we bellen je z.s.m. Privacy

Volg ons ook op de sociale media:
twitter facebook instagram linkedin

Is adverteren mogelijk op Schrijverspunt?

Ja het is mogelijk om een advertentie, oproep e.d. te plaatsen op Schrijverspunt. Soms is dat gratis zoals de vermelding van een schrijfwedstrijd, maar als het om een zakelijke advertentie gaat vragen we een beperkte vergoeding. Onze manier om deze website in stand te houden en te verbeteren.

Met meer dan 70.000 paginaweergaves per maand is Schrijverspunt een belangrijke ontmoetingsplek voor schrijvers, lezers en uitgevers in vooral België en Nederland. Daarbij dient opgemerkt te worden dat het aantal bezoekers nog vrijwel dagelijks toeneemt. Schrijverspunt geeft duidelijke informatie aan schrijvers over het schrijven, uitgeven en promoten van eigen werk, heeft een overzicht van boeken van minder bekende en debuterende schrijvers en bv. een actueel overzicht van schrijfwedstrijden en ander relevant schrijfnieuws. Ook veel links naar interessante sites en een actieve ledenservice bepalen de aantrekkelijkheid van de site. Schrijverspunt kent een duidelijke doelgroep.

ADVERTEREN BIJ SCHRIJVERSPUNT:

Adverteren bij Schrijverspunt is een goedkope manier om uw doelgroep op een directe manier te bereiken. Voor Schrijverspunt is het vooral een bijdrage om de kosten voor het online houden van een interessante site te beperken. Adverteren is mogelijk voor een overeen te komen periode. Verschillende formaten zijn mogelijk. Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW.

PLAATSING VAN EEN STANDAARDBANNER

 • Banner links/rechts: Afmetingen: 234 x 250 pixels Verschijning op minimaal 3 willekeurige pagina's w.o. de homepagina. Tarief: € 17,50 (incl. NTW) per maand
 • Banner onder: Afmetingen: 468 x 60 pixels Verschijnt op: minimaal 3 willekeurige pagina's. Tarief: € 27,50 per maand
 • Andere bannerformaten, plaatsingswensen, tekstlinks, e.d. zijn in overleg mogelijk

VERMELDING VAN SCHRIJFWEDSTRIJD

Tarief: GRATIS (Ga naar de rubriek voor aanmelding)

VERMELDING VAN EEN WORKSHOP, CURSUS, COACHINGSTRAJECT, ETC.

Een vermelding bestaat uit een kernweergave van de workshop/het evenement in de passende rubriek met een link naar een achterliggende, uitgebreide beschrijving.
Tarief: € 30,00 voor de noodzakelijke periode met een maximum van 3 maanden.

VERMELDING VAN EEN SPECIFIEK ARTIKEL E.D.

Hebt u of uw bedrijf specifieke expertise binnen een van de Schrijverspunt (sub)thema´s en zoekt u een platform om die expertise te tonen? Tarief: € 25.-- voor de periode van 12 maanden
Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW


Hierklikken

Google analytics: * Ruim 6500 unieke bezoekers per maand * 70.000 pageviews * 6,87 pagina's * 5,17 minuten op de site * 37,9 % terugkerende bezoekers Daarnaast meer dan 2500 leden bij Schrijverspunt!

Is Schrijverspunt ook te vinden op de sociale media?

Vanzelfsprekend is Schrijverspunt ( met duizenden volgers) ook te vinden op de sociale media. Door op een van de onderstaande icoontjes te  klikken komt u op onze pagina.

twitter facebook instagram linkedin

Op bijna elke pagina van Schrijverspunt is het mogelijk om een pagina te delen op de sociale media.

Wat zijn de mogelijkheden van de ledenservice?

Heeft Schrijverspunt partners?

Schrijverspunt heeft meerdere partners!

Ben je op een professionele wijze actief op het gebied van schrijven, ondersteuning van schrijvers, opleiding en dergelijke en wil je een bijdrage leveren aan de dienstverlening, promotie of kennis- en vaardigheidsbetering van minder bekende schrijvers? Denk je de bezoekers van Schrijverspunt een aantrekkelijk aanbod te kunnen doen? Dat kan o.a. door partner te worden van Schrijverspunt. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Als partner van Schrijverspunt zorgen we ervoor dat je activiteiten aandacht krijgen op o.a. Schrijverspunt. Met tienduizenden bezoekers een goede manier om je doelgroep te bereiken. Omgekeerd verwachten we ook dat je wat aan te bieden hebt.

Hoe werkt het in de praktijk?

Partners van Schrijverspunt worden opgenomen in deze partnerrubriek van Schrijverspunt. Als partner krijg je de gelegenheid aan te geven wat je activiteiten zijn, een logo te plaatsen en een directe link naar je eigen website. Omgekeerd verwacht Schrijverspunt dat de partner een link plus logo van Schrijverspunt op haar website plaatst.

Partners kunnen activiteiten kenbaar maken die, na toetsing, (tijdelijk) op de website van Schrijverspunt geplaatst worden. Bezoekers van Schrijverspunt kunnen gebruik maken resp. deelnemen aan die activiteiten. Leden van Schrijverspunt ontvangen een korting of anderszins enig voordeel. Bij structurele voordeelaanbiedingen voor leden (w.o. deelnemers van Schrijverspunt Clusteruitgeverij en auteurs waarvan Schrijverspunt de uitgever is) zal dit worden aangegeven in het lidmaatschap overzicht.

Partners van Schrijverspunt kunnen een link naar de eigen website laten toevoegen in de betreffende websitecategorie.

Partners van Schrijverspunt kunnen een inhoudelijk lezenswaardig en passend artikel aanleveren voor een van de rubrieken van Schrijverspunt. Bij plaatsing zal bronvermelding plaatsvinden en een directe link naar de website van de partner.

Partners van Schrijverspunt kunnen Schrijverspunt voorstellen doen voor gezamenlijke activiteiten, dienstverlening en dergelijke. Schrijverspunt is voorstander van dit soort initiatieven. Twee weten meer dan een en met meerdere partijen blijken bepaalde zaken opeens wel mogelijk.

Indien partners Schrijverspunt, op een eigen manier, in het zonnetje weten te zetten laten we een banner van de partner, random, zien op de diverse pagina's.

En nog veel meer als de intenties overeenkomen. In principe is alles bespreekbaar.

Interesse om partner van Schrijverspunt te worden?

Neem gerust contact met ons op...

Wat zijn de Algemene Voorwaarden van Schrijverspunt?

artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen  Schrijverspunt, resp. Schrijverspunt Clusteruitgeverij, hierna te noemen: "Gebruiker", en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.
5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
6. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
7. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
14. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker
- alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;
- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
- of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

artikel 5 Overmacht
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door Gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.

artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Gebruiker opdracht gegeven heeft.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.
8. Opdrachtgever garandeert Schrijverspunt over het intellectuele eigendom te beschikken van alle door hem aangeleverde materiaal, zoals teksten, manuscripten en foto's.

artikel 10 Vrijwaring
1.De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waaronder tevens te verstaan schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever vrijwaart Schrijverspunt voor alle schade die Schrijverspunt lijdt, inclusief de schade die door derden wordt geclaimd door het publiceren en verveelvoudigen of anderszins aanbieden van het door imprint aangeboden werk en/of materiaal.

artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 12 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.Vragen over de website

Hoe kan ik een column, blog, gedicht, etc. toevoegen?

Als lid kunt u gratis een column, verhaal, blog, gedicht, quote, etc. toevoegen. Maar inloggen is dan wel noodzakelijk! Uw inzending is niet gelijk te bekijken omdat we eerst controleren of het bv niet om spam gaat. Is dat niet het geval dan publiceren we uw bijdrage. De mogelijkheid om een bijdrage toe te voegen is te vinden in de betreffende rubriek, bij o.a. de Schrijfactiviteiten.

Hierklikken

Hoe kan ik een reactie/commentaar toevoegen bij een artikel?

Bij vrijwel elk artikel staat onderaan, na de gegevens, PLAATS REACTIE aangegeven. Daar kunt u een reactie toevoegen of reageren op een al eerder gegeven reactie door iemand anders.
LET OP: Soms is het alleen voor leden c.a. mogelijk om een reactie te geven. Eerst even inloggen dus.

Hoe kan ik iets vinden op de website?

Bovenaan kunt u altijd ons menu vinden met herkenbare rubrieken.  Binnen elke rubriek is een submenu te vinden met extra mogelijkheden en ionformatie.

U bent op zoek naar iets wat niet direct te vinden is in een van de rubrieken of u heeft eerder iets gelezen maar kunt het nu niet meer terugvinden?  We maken gebruik van een handige zoekfunctie op Schrijverspunt. Deze zoekfunctie is aan het eind van elke pagina te vinden!

Hierklikken

Waarom is mijn inzending niet gelijk zichtbaar op de website?

We controleren, voor publicatie, elke inzending. Met name omdat we spam willen voorkomen maar ook om te kijken of een inzending geschikt is om te plaatsen. Daardoor is een inzending dus niet direct online zichtbaar maar, afhankelijk natuurlijk van het moment van inzending, redelijk snel daarna en vrijwel altijd dezelfde dag.

Daarnaast kiezen we er bewust voor om inzendingen voor bepaalde rubrieken, bv columns, alleen periodiek te plaatsen. Een column, als voorbeeld, verschijnt ook op de homepagina en dan krijgt het net weer even meer aandacht van de lezers.

Waarom heb ik soms geen toegang tot een onderwerp/artikel?

De website van Schrijverspunt heeft tienduizenden bezoekers elke maand. De bezoekers kunnen bestaan uit (toevallige) gasten op zoek naar informatie, leden van Schrijverspunt, deelnemers van Schrijverspunt Clusteruitgeverij en auteurs waarvan Schrijverspunt de uitgever is.


Elke groep van bezoekers heeft haar eigen toegangsmogelijkheden.

Gasten kunnen bv de meeste artikelen wel lezen maar kunnen zelf geen verhaal of gedicht toevoegen, geen reactie plaatsen etc.

Leden van Schrijverspunt hebben, na eerst in te loggen, tot vrijwel elk artikel op Schrijverspunt toegang, kunnen een reactie of beoordeling geven, zelf een verhaal, blog, column, etc. toevoegen, volledig gebruik maken van de Schrijversplek en beperkt gebruik maken van de ledenservice.

Deelnemers van Schrijverspunt Clusteruitgeverij hebben dezelfde mogelijkheden als leden van Schrijverspunt maar daarnaast bijvoorbeeld een uitgebreider profiel op de website en met name toegang tot alle mogelijkheden en informatie om een boek uit te geven. Iedereen kan, na een eenmalige betaling, deelnemer worden van Schrijverspunt Clusteruitgeverij.

Auteurs waarvan Schrijverspunt de uitgever is hebben dezelfde mogelijkheden als leden van Schrijverspunt maar daarnaast bijvoorbeeld een uitgebreider profiel op de website en met name toegang tot alle mogelijkheden en informatie om een boek uit te geven en te promoten.


Afhankelijk van de groep waartoe je behoort en na eerst in te loggen als je geen gast bent bestaat dus de mogelijkheid dat je soms de melding krijgt dat je geen toegang hebt tot bepaalde informatie of mogelijkheden.

Hoe werkt de Schrijversplek?

Op de Schrijversplek kun je berichten plaatsen, een blog, afbeelding, video, evenement of commentaar toevoegen, een bericht etc. delen op het sociale netwerk, ongepaste berichten melden, contact leggen met andere leden etc. Ook kun je hier je profiel aanpassen of eigen artikelen, etc. wijzigen of verwijderen.

Door op een afbeelding of titel te klikken ga je automatisch naar een profiel of bv het betreffende onderwerp.

Een beknopte toelichting:

Het menu van de Schrijversplek (zie het voorbeeld hieronder):Overzicht:

In het overzicht zie je, na eerst in te loggen, links een kolom met allerlei informatie (wie is online, mogelijke vrienden, etc.) en bovenin details over je toevoegingen. Rechts daarvan zie je alle actuele berichten en activiteiten zoals toegevoegd door de leden. Je kunt ervoor kiezen om alles te bekijken of alleen de zaken van jezelf en je vrienden op de Schrijversplek. Het is op deze pagina ook mogelijk om zelf gelijk een bericht te plaatsen bij 'Je kunt hier een bericht plaatsen'.

Profiel (-instellingen):

Rechtsboven in de menubalk zie je je naam staan en daarnaast je profielafbeelding. Door je naam aan te klikken zie je een klein menu met daarin o.a. de mogelijkheid om je profiel aan te passen, een andere profiel afbeelding toe te voegen, vrienden uit te nodigen, etc. Door op 'Profiel Informatie' te klikken kom je op de pagina waar je allerlei zaken toe kunt voegen aan je profiel (Per type account bestaan er andere mogelijkheden).

Leden:

Bij leden vind je een overzicht van alle leden. Door op de profielafbeelding van een van de leden te klikken kom je op zijn of haar profielpagina met verdere informatie. Op die pagina kun je ook in contact komen met het betreffende lid. Kijk of een lid contact op prijs stelt. Acquisitie is niet toegestaan en kan reden zijn het lidmaatschap stop te zetten.

In de linkerkolom van de ledenpagina vind je mogelijkheden om snel een lid te vinden.

Blogs:

Bij Blogs kun je blogs van de leden lezen en van commentaar voorzien. Ook is het, onbeperkt mogelijk om zelf een blog, van bij voorkeur niet meer dan 400 woorden en mits de normale vormen van fatsoen, etc. in acht worden genomen, toe te voegen. Een Blog is dan ook bij je profiel te vinden. Op die manier heb je een eigen blogpagina waar je anderen naar kunt verwijzen. Je kunt een blog toevoegen door, binnen deze rubriek, op 'Voeg een artikel toe' te klikken.

Afbeeldingen:

Bij Afbeeldingen kun je een eigen album toevoegen. Na het aanmaken van dit album ga je naar je eigen album (door op de titel te klikken) en kun je afbeeldingen toevoegen. Het album en dus ook de afbeeldingen zijn ook bij je profiel te vinden. Persoonlijke instellingen zijn mogelijk.

Video:

Bij video kun je filmpjes toevoegen. We kennen op dit moment twee rubrieken; Boektrailers en Grappige filmpjes. Graag een video toevoegen in de juiste rubriek (in de linkerkolom te vinden) door op 'Voeg een nieuwe video toe' te klikken. Door op een  geplaatst filmpje te klikken kun je de video (b.v. een boektrailer) bekijken, commentaar geven, liken of delen op het sociale netwerk. Plaatsing van commerciele filmpjes is niet toegestaan.

Evenementen:

Bij evenementen kun je belangrijke gebeurtenissen melden. B.v. je boekpresentatie. Het toevoegen van een commerciele activiteit is niet toegestaan.


Vragen over Schrijverspunt Clusteruitgeverij

Wat is een clusteruitgeverij?

Elke schrijver heeft er belang bij dat zijn boek op zoveel mogelijk verkooppunten verkrijgbaar is. Een uitgever meldt een boek aan bij het CB, waardoor het beschikbaar is voor verkoop bij ongeveer 2500 boekhandels in Nederland en België, waaronder: Bol.com, Ako, Bruna en Standaardboekhandel.

Om gebruik te kunnen maken van het CB is een overeenkomst met het CB noodzakelijk. Als je je zelfstandig aansluit bij het CB moet je daarvoor zowel een vaste vergoeding als een variabele vergoeding betalen. Daarnaast heb je te maken met een korting voor boekhandelaren op de publieksverkoopprijs van je boek. Bij het bepalen van de verkoopprijs van je boek moet je daar dus rekening mee houden!  Een aansluiting bij CB is echter niet goedkoop en voor de gemiddelde auteur of (kleine) uitgever niet op te brengen.

EenSchrijverspunt Clusteruitgeverij clusteruitgeverij (het woord zegt het al) clustert titels van in eigen beheer uitgevende schrijvers en kleine uitgeverijen. Door het volume worden de vaste maandelijkse kosten van het CB door meerderen - zogenaamde ‘imprints’ - gedragen. De verkrijgbaarheid is dan net zo breed als bij een zelfstandige aansluiting. Alle bij het CB aangemelde titels komen in het order- en informatiesysteem van de 2500 aangesloten boekhandels. In dat informatiesysteem kunnen boekrecensies geplaatst worden, zodat de boekhandelaar weet wat hij in huis haalt.
Doordat steeds meer auteurs en uitgevers gebruik maken van Schrijverspunt Clusteruitgeverij is het elk jaar nog gelukt om de toch al aantrekkelijke tarieven verder te verlagen. Zolang dat mogelijk is blijven we dat ook doen!

Mijn boek heeft nog geen ISBN is dat een probleem?

Elk boek dat je in de boekwinkel wilt verlopen heeft een ISBN nodig.Je kunt aangeven of je zelf voor een ISBN zorgt of ons de opdracht geeft dat te regelen. Alleen deelnemers kunnen gebruik maken van deze mogelijkheid.

Hierklikken

Ik ben al deelnemer van Schrijverspunt Clusteruitgeverij moet ik me opnieuw aanmelden voor een nieuw boek?

Dan hoef je je niet meer aan te melden als deelnemer en kun je (eerst inloggen) onbeperkt gebruik maken van onze diensten. Bij elke volgende titel die je uitgeeft via ons is de maandelijkse bijdrage fors lager.  Kijk maar eens bij Tarieven.

Ik heb behoefte aan aanvullende ondersteuning om mijn boek uit te kunnen geven!

Dat is op vrijwel elk moment mogelijk indien je dat wenst. Of het nu gaat om het ontwerpen van een cover, tekstredactie, opmaak van je boek, aanvraag ISBN, ondersteuning bij de promotie, etc. Daarnaast staat het team Schrijverspunt Clusteruitgeverij klaar om vragen te beantwoorden.

Hierklikken

Kan ik mij aansluiten zonder BTW nummer of aansluiting KvK?

Ja, dat is geen probleem. Ook een registratie bij de Kamer van Koophandel is niet vereist. Wellicht is het wel te overwegen om als auteur jezelf als ondernemer te zien. Het heeft zo zijn belastingvoordeel. 
Een informatief artikel over dit onderwerp is te vinden op de website.

Wordt Schrijverspunt Clusteruitgeverij vertegenwoordiger van mijn boek?

Bij uitgeven in eigen beheer vertegenwoordigt Schrijverspunt Clusteruitgeverij jouw (e)boek, met name m.b.t. praktische zaken, bij het CB en andere contractpartners als Apple, Google Play en dergelijke. Dat scheelt je dus alvast het nodige werk. De uitgeefrechten blijven bij de auteur of de deelnemende uitgever. Je kunt gewoon gebruik maken van je eigen uitgeversnaam! Die vermelden we ook bij een titel.

Wat is het voordeel van Schrijverspunt Clusteruitgeverij t.o.v. andere clusteruitgeverijen?

Wij bieden overzichtelijke voorwaarden en (erg) lage, waarschijnlijk de laagste, deelnametarieven. Zonder langdurige contractverplichtingen. Verder werken wij met O(overige) boeken en daardoor betaal je voor fysieke boeken, m.u.v. een aantal boekwinkels, niet 42 maar 30+ procent boekhandelskorting, terwijl dat voor de beschikbaarheid geen invloed heeft. Dat scheelt weer 12%. We zorgen dat je boek beschikbaar komt bij alle bij het CB aangesloten  boekwinkels in Belgie en Nederland en hebben ook nog contracten met alle grote boekverkopers als Google Play, Itunes, Amazon.com, Kobo, Management boek, bibliotheek.nl etc.

Standaard bieden we een groot aantal, veelal gratis, mogelijkheden om je boek(-en) te promoten. Via onze website en de vele volgers op de sociale media hebben we een groot bereik.

Een aansluiting bij CB Compact of een deelname bij onze Clusteruitgeverij?

Over de voordelen van deelname aan Schrijverspunt Clusteruitgeverij t.o.v. CB Compact kunnen we veel zeggen, maar we beperken ons tot de belangrijkste feiten: Bij CB Compact zijn O-boeken niet toegestaan. Dat betekent dat je je boeken moet omzetten naar A-boeken en daarmee zit je vast aan een minimale boekhandelkorting van 42%. Schrijverspunt Clusteruitgeverij werkt met O-boeken en dan is de standaard boekhandelkorting 30%. Het voordeel van 12% per verkocht boek is voor jou! Wil je je boek toch als A-boek uitgeven? Dat is bij ons natuurlijk ook mogelijk.

Als je wel A-boeken hebt, dan zijn die vaste tarieven per boek die CB Compact hanteert hoger dan bij Schrijverspunt Clusteruitgeverij. Voor een gewone levering van een A-boek betaal je geen uitslagkosten (die betaalt de boekhandel namelijk). De gemiddelde kosten per verkocht A-boek zijn dus meer dan de helft lager dan bij O-boeken.

Bij CB Compact bepaal je per geleverd exemplaar in Nederland € 1,250 en in Vlaanderen zelfs € 3,35! Uitgaande van een boekprijs van bv € 17.50 is dat voor Nederland 7,5% aan extra kosten en voor Vlaanderen zelfs 20%!! Samen met de boekhandelskorting en mogelijk andere kosten is dat een heel bedrag. En elke keer anders.

Een CB Compactaansluiting duurt maximaal 3 jaar, daarna moet je over naar een dure reguliere aansluiting. Voor die reguliere aansluiting betaal je een veelvoud van de deelnamekosten bij Schrijverspunt Clusteruitgeverij.

Er zijn een hoop voorwaarden waaraan je moet voldoen om voor die CB Compact-tarieven in aanmerking te komen. En als je daar niet aan voldoet, betaal je allerlei extra kosten, of zelfs de reguliere CB tarieven! Je mag maximaal 3000 boeken totaal per jaar verkopen, en minimaal 30. Je mag maximaal 100 boeken per titel tegelijk inslaan (extra transportkosten) en in voorraad hebben.

Het vaste tarief van CB Compact lijkt alles te dekken, maar dat is niet helemaal zo. Niet gedekt zijn bijvoorbeeld retourkosten en vervoerskosten naar niet-aangesloten afnemers. Ook wordt zo'n vast tarief per exemplaar extra nadelig als je meerdere boeken tegelijk aan één afnemer verkoopt.

De werkzaamheden van CB Compact beperken zich tot distributie, opslag en verkoop van je boek. Bij Schrijverspunt Clusteruitgeverij gaan de activiteiten duidelijk verder. 

Schrijverspunt Clusteruitgeverij zorgt maandelijks voor controles op onregelmatigheden in de facturen van het CB, correcties worden meestal voor je geregeld. Bij CB Compact draag je zelf zorg voor de administratie en afwikkeling van zaken. Dat heeft ook andere nadelen. Zo ontvang je bv bij Schrijverspunt Clusteruitgeverij automatisch een waarschuwing als een van je titels aandacht vraagt (te lage voorraad e.d.)

Bij Schrijverspunt Clusteruitgeverij is, na de overeengekomen termijn, per maand  opzegging mogelijk. CB Compact kent een opzegtermijn van een half jaar.

Met een eigen aansluiting dien je ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel en te beschikken over een BTW-nummer. Bij Schrijverspunt Clusteruitgeverij is dat niet noodzakelijk.

Schrijverspunt Clusteruitgeverij is een auteursgerichte organisatie (ons moto is voor schrijvers door schrijvers). Als het moet zijn we 7 dagen per week beschikbaar voor persoonlijk overleg en afstemming.

Maak zelf uw keuze maar wees u bewust van bovenstaande feiten en doe er uw voordeel mee.

Waarom zijn jullie zo goedkoop en bieden toch zo'n uitgebreide dienstverlening?

Schrijverspunt Clusteruitgeverij is een initiatief van Schrijverspunt. Schrijverspunt heeft als motto: Voor schrijvers, door schrijvers. Bij de schrijvers ligt dus ons primaire belang. Als clusteruitgeverij is in feite sprake van een collectieve inkoop bij het CB. Daardoor worden de kosten gedragen door alle deelnemers gezamenlijk waardoor een lager tarief mogelijk is. Schrijverspunt Clusteruitgeverij heeft een minimale overhead en huisvestingkosten en heeft scherpe afspraken met leveranciers. Vandaar onze lage prijzen en sterker nog sinds de oprichting hebben we de deelnamekosten elk jaar verlaagd!

Ik ben een startende uitgever. Is een aansluiting bij Schrijverspunt Clusteruitgeverij zinvol?

Ja, zeer zeker. Veel (o.a. kleine) uitgeverijen zijn je al voorgegaan. Met een clusteruitgeverij blijven de kosten beheersbaar en heb je geen last van alle administratieve handelingen met het CB.

Waarom geven jullie veel prijzen exclusief BTW aan?

Voor de meeste berekeningen en verrekeningen van het CB, de boekhandel en mogelijke derden is een prijs exclusief BTW van toepassing. Voor de duidelijkheid volgen wij die lijn. Daarnaast hebben veel auteurs en uitgevers de mogelijkheid om de BTW in mindering te brengen. Verder zijn behalve Nederlandse auteurs ook veel Belgische auteurs deelnemer van onze clusteruitgeverij en dan is de Nederlandse BTW niet van toepassing. Bij facturen en creditnota's geven we duidelijk de BTW aan.

Verzorgt het CB ook distributie in Vlaanderen?

Ja, jouw (e)boeken zijn ook in de belangrijke boekwinkels van België verkrijgbaar. Door onze werkwijze, waarbij we uitgaan van een gemiddelde aan m.n. logistieke- en administratieve kosten van de door te berekenen kosten van het CB merk je in de praktijk geen verschil tussen verkoop in Belgie of in Nederland..

Welke ondersteuning kan ik verwachten?

Naast de mogelijkheid om je boek bij 2500 boekwinkels voor verkoop beschikbaar te maken kunnen we op vrijwel elk onderdeel van het uitgeefproces ondersteuning bieden. Ons team beschikt zelf over de kennis, ervaring en vaardigheden of anders hebben we voldoende contacten om de juiste persoon of organisatie voor je te vinden.

Een paar voorbeelden waarin we je ook kunnen ondersteunen bij het uitgeven in eigen beheer:

 • Aanvraag ISBN
 • Barcode plaatsen
 • Ontwerp cover
 • Opmaak binnenwerk
 • Tekstredactie
 • Berekening rugdikte
 • Advisering mbt de verkoopprijs
 • etc.

We vragen hiervoor een bescheiden vergoeding. Deze is altijd vooraf bekend.

Verder zijn we beschikbaar voor raad en daad. Dat is zowel per e-mail als per telefoon mogelijk. Kijk hiervoor bij contact.

Deelnemers van Schrijverspunt Clusteruitgeverij hebben een eigen account waarmee inloggen in het besloten gedeelte van de website mogelijk is.
In het besloten gedeelte van de website zijn o.a. de volgende zaken te vinden:
 • Elke deelnemer/imprint/auteur kan gebruik maken van een eigen auteursprofiel.
 • Handleidingen voor het verzenden van boeken, toesturen van het manuscript, keuze van de cover, etc.
 • Formulieren voor allerlei zaken.
 • Promotionele ondersteuning.
 • etc.

Wat is standaard en gratis?

standaard en gratis.

Voor deelnemers (uitgevers en/of auteurs) van Schrijverspunt Clusteruitgeverij en voor auteurs waarvan Uitgever Schrijverspunt een boek uitgeeft doen we een aantal zaken standaard en gratis. Hieronder een beknopt overzicht. Daarnaast kun je, na eerst in te loggen, gebruik maken van de vele andere mogelijkheden die we je kunnen aanbieden.

check30 We zorgen dat je boek voor verkoop beschikbaar komt bij mer dan 2000 boekwinkels in Belgie en Nederland.
check30 We zorgen dat de cover en beschrijving van je (e-)boek beschikbaar zijn voor online boekenwinkels.
check30 We zorgen dat je (e-)boek te zien en te bewonderen is in de Boekenetalage van Schrijverspunt!
check30 We informeren de bij CB aangesloten boekwinkels over je (e-)boek!
check30 We zorgen dat je (e-)boek ook automatisch te koop bij is bij de Boekenpartners van Schrijverspunt!
check30 We zorgen dat je e-boek ook te koop is bij Ibookstore, Kobo, Bibliotheek.nl, Google Play, Amazon.com etc.
check30 Je krijgt een eigen uniek auteursprofiel op de website van Schrijverspunt. Maak er gebruik van!
check30 We zorgen dat de cover van je (e-)boek op diverse paginas van o.a. Schrijverspunt te zien is.
check30 Na inloggen heb je toegang tot de nodige tips voor het uitgeven en promoten van je boek.
check30 We promoten je (e-)boek via onze netwerken, met duizenden volgers, op Facebook, Twitter en Linkedin.
check30 Na inloggen kun je gebruik maken van praktische handleidingen en informatie.
check30 Je ontvangt, periodiek, een creditnota met informatie over de verkoopresultaten van je (e-)boek.
check30 Heb je een boektrailer? Je kunt de boektrailer gratis plaatsen in de Boektrailer rubriek van Schrijverspunt.
check30 Het team van Schrijverspunt Clusteruitgeverij is beschikbaar voor persoonlijke raad en daad.
check30 De Koninklijke Bibliotheek ontvangt je boek en daardoor opname in het Depot van Nederlandse Publicaties.
check30 Op de deelnemerspagina kun je de actuele voorraad en verkoopresultaten van je boek bekijken.
check30 Je kunt gebruik maken, na inloggen, van de optionele mogelijkheden van Schrijverspunt Clusteruitgeverij.
check30 Je krijgt korting in onze webshop.
check30 Desgewenst sturen we je boek naar het Biblion of melden we je boek aan voor een literatuurprijs.
check30 We voegen een promotiepagina voor je boek (Als Schrijverspunt de uitgever is) toe aan andere door ons uitgegeven boeken.
check30 Voor boeken waarvan Schrijverspunt de uitgever is houden we een win-actie op de sociale netwerken.
check30 Deelnemers kunnen gratis als auteur in de spotlight staan op Schrijverspunt.
check30 Deelnemers ontvangen een forse korting (tot 50%) bij het uitgeven van een volgend boek.
check30 Desgewenst bieden we je e-boek ook te huur aan bij de boekhandel (Iets anders dus dan de bibliotheek).
check30 Deelnemers kunnen gebruik maken van de vragenrubriek voor deelnemers.
check30 Deelnemers zijn tevens lid van Schrijverspunt en kunnen gebruik maken van alle (extra) mogelijkheden!

 Meer (gratis) mogelijkheden bekijken? Eerst even inloggen svp!

Vragen over Uitgever Schrijverspunt

Hoe verlopen de contacten met Schrijverspunt tijdens het uitgeefproces?

Schrijverspunt is een online uitgeverij. We hebben geen bezoekadres en de contacten verlopen bij voorkeur per mail of via de website en soms telefonisch. Hierdoor houden we de kosten laag. Elke auteur heeft een vast contactpersoon bij de uitgeverij. In het besloten gedeelte voor auteurs staan alle stappen concreet aangegeven

Heb ik een vast contactpersoon bij Schrijverspunt?

Ja, iedere auteur van wie we een boek uitgeven heeft een vast contactpersoon die het hele proces coördineert en begeleidt en vragen kan beantwoorden.

Wat is standaard en gratis?

standaard en gratis.

Voor deelnemers (uitgevers en/of auteurs) van Schrijverspunt Clusteruitgeverij en voor auteurs waarvan Uitgever Schrijverspunt een boek uitgeeft doen we een aantal zaken standaard en gratis. Hieronder een beknopt overzicht. Daarnaast kun je, na eerst in te loggen, gebruik maken van de vele andere mogelijkheden die we je kunnen aanbieden.

check30 We zorgen dat je boek voor verkoop beschikbaar komt bij mer dan 2000 boekwinkels in Belgie en Nederland.
check30 We zorgen dat de cover en beschrijving van je (e-)boek beschikbaar zijn voor online boekenwinkels.
check30 We zorgen dat je (e-)boek te zien en te bewonderen is in de Boekenetalage van Schrijverspunt!
check30 We informeren de bij CB aangesloten boekwinkels over je (e-)boek!
check30 We zorgen dat je (e-)boek ook automatisch te koop bij is bij de Boekenpartners van Schrijverspunt!
check30 We zorgen dat je e-boek ook te koop is bij Ibookstore, Kobo, Bibliotheek.nl, Google Play, Amazon.com etc.
check30 Je krijgt een eigen uniek auteursprofiel op de website van Schrijverspunt. Maak er gebruik van!
check30 We zorgen dat de cover van je (e-)boek op diverse paginas van o.a. Schrijverspunt te zien is.
check30 Na inloggen heb je toegang tot de nodige tips voor het uitgeven en promoten van je boek.
check30 We promoten je (e-)boek via onze netwerken, met duizenden volgers, op Facebook, Twitter en Linkedin.
check30 Na inloggen kun je gebruik maken van praktische handleidingen en informatie.
check30 Je ontvangt, periodiek, een creditnota met informatie over de verkoopresultaten van je (e-)boek.
check30 Heb je een boektrailer? Je kunt de boektrailer gratis plaatsen in de Boektrailer rubriek van Schrijverspunt.
check30 Het team van Schrijverspunt Clusteruitgeverij is beschikbaar voor persoonlijke raad en daad.
check30 De Koninklijke Bibliotheek ontvangt je boek en daardoor opname in het Depot van Nederlandse Publicaties.
check30 Op de deelnemerspagina kun je de actuele voorraad en verkoopresultaten van je boek bekijken.
check30 Je kunt gebruik maken, na inloggen, van de optionele mogelijkheden van Schrijverspunt Clusteruitgeverij.
check30 Je krijgt korting in onze webshop.
check30 Desgewenst sturen we je boek naar het Biblion of melden we je boek aan voor een literatuurprijs.
check30 We voegen een promotiepagina voor je boek (Als Schrijverspunt de uitgever is) toe aan andere door ons uitgegeven boeken.
check30 Voor boeken waarvan Schrijverspunt de uitgever is houden we een win-actie op de sociale netwerken.
check30 Deelnemers kunnen gratis als auteur in de spotlight staan op Schrijverspunt.
check30 Deelnemers ontvangen een forse korting (tot 50%) bij het uitgeven van een volgend boek.
check30 Desgewenst bieden we je e-boek ook te huur aan bij de boekhandel (Iets anders dus dan de bibliotheek).
check30 Deelnemers kunnen gebruik maken van de vragenrubriek voor deelnemers.
check30 Deelnemers zijn tevens lid van Schrijverspunt en kunnen gebruik maken van alle (extra) mogelijkheden!

 Meer (gratis) mogelijkheden bekijken? Eerst even inloggen svp!

Cras dictum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aenean lacinia mauris vel est.

Suspendisse eu nisl. Nullam ut libero. Integer dignissim consequat lectus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.


Zijn zaken u soms onduidelijk? Zijn er vragen die u graag zag opgenomen in deze FAQ? Stuur ons gerust een e-mail.
Dit artikel delen?
Pin It
 • Hits: 1384

ZOEKEN?