1 post
 • images/deelname/sprookjeklein.jpg
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
  Klik op SCHRIJFACTIVITEITEN (tabs hieronder) voor alle mogelijkheden!
  28 gepubliceerde inzendingen
 • Tekst opsturen:
  Ook jouw artikel is welkom! Inzenden van een verhaal/gedicht is mogelijk door eerst in te loggen. Registreren is gratis! Alleen door eerst in te loggen en op de knop hieronder te klikken kom je op een pagina waar je de schrijfactiviteit kunt selecteren waar je aan mee wilt doen. Op die pagina kun je ook de titel en tekst voor je artikel toevoegen. Lees vooraf de voorwaarden. Let op: Na inzending is wijziging van je tekst niet meer mogelijk (m.u.v. Plusleden)
  Je artikel is, na inzending, vrijwel direct te zien in de betreffende schrijfactiviteit en bij je profiel. We publiceren een artikel minimaal een jaar (plusleden langer!), daarna verwijderen we het artikel en de commentaren, etc. automatisch.
 • De publicatievoorwaarden
  • Inzendingen dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals aangegeven bij de betreffende schrijfactiviteit, Nederlandstalig en van voldoende kwaliteit (grammaticaal en inhoudelijk) te zijn. We accepteren geen afbeeldingen van een tekst, maar alleen de daadwerkelijke tekst!
  • Agressieve, onwettelijke, lasterlijke, racistische, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen, naar interpretatie van de redactie, zijn niet toegestaan. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen, zonder opgave van redenen, niet te publiceren, resp. te verwijderen.
  • De auteursrechten van een inzending blijven te allen tijde bij de inzender. Schrijverspunt brengt geen wijzigingen aan in de tekst.
  • Inzenders mogen geen door rechten beschermde teksten of afbeeldingen plaatsen.
  • Het plaatsen van persoonlijke informatie zonder toestemming van de redactie (zoals e-mailadressen, website en/of telefoonnummers) is niet toegestaan evenals teksten, advertenties en links van promotionele dan wel commerciële aard.
  • De redactie is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van de activiteiten van leden op Schrijverspunt, noch in Nederland, noch daarbuiten. De inzender blijft als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn/haar bericht(en).
  • Bij inzending hanteert Schrijverspunt de actuele privacyregels. Onze privacyverklaring is onderaan op elke pagina te vinden.
  • We publiceren een inzending in principe een jaar lang op onze website. Voor plusleden is die periode langer.
  • Door het insturen van je schrijfactiviteit stem je in met deze voorwaarden.

   

Publicatie: 17-07-2021

Hits: 165

Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen mogelijkheid voor reacties.

Zonga

Aangepast: 17-07-2021

Ik heb gehoord, zei de Sultan aan de vizier, dat in het land van de christenen zich een stad bevindt die Zonga wordt genoemd en dat haar inwoners het geheim van het geluk hebben ontdekt Ik heb gehoord dat de reiziger die Zonga wil bereiken, in het land van Kamfer en Krijt de ondergaande zon moet volgen tot voorbij de bergen van de Maan. Dan zal hij na zeven dagreizen noordwaarts de stad ontwaren die op porfieren palen gestut oprijst uit een meer.

Heeft God de Almachtige een man beter van inzicht in zaken en mensen voorzien dan u, mijn waardige dienaar? Zou de Genadige Schenker iemand beter geschikt hebben gemaakt om het geheim van Zonga te ontdekken en als het meest kostbare kleinood aan zijn Sultan aan te bieden? Vooruit, zadel de kamelen en tuig de lastdieren op, neem kostbare geschenken met u mee voor de aanzienlijken van de stad der christenen, zoals daar zijn rozenwater van Isfahan en stoffen van goudbrokaat, wapens met gevesten van jade en gekruide amandelpasta uit het land van Jemen. Sta dus op, ga afscheid nemen van uw vrouwen en uw kinderen, vind het geheim van het geluk door inzet van uw wijsheid of uw listen, en draal niet om de terugreis naar uw heerser aan te vatten zodra het in uw bezit is.

Toen de vizier na twee jaar terug was in het land van de ware gelovigen, dankte hij de Barmhartige voor de behouden thuiskomst en wierp zich voor de voeten van de Sultan. Hij ontrolde een wondermooi tapijt met draad van rood goud en veelkleurige floretzijde waarop sierlijke hinden waren geborduurd, en de randen waren bezet met rijen van fijne saffieren. De Sultan was vervuld van vreugde en beval meteen aan zijn slaven het tapijt te bedekken met rijke giften uit zijn schatkamers. Wanneer de stenen der aarde en der zeeën, het maagdelijk zilver, de zware armbanden en de met goud geborduurde ceinturen in het zonlicht fonkelden, vroeg de Sultan of hij het geheim van het geluk had ontdekt.

‘O Heer’, zei de vizier, ‘onze gezegende profeet, de vrede zij met hem, heeft gezegd: de waarheid is gekomen en de valsheid is ten onder gegaan. Moge God u de gunsten van goedertierenheid blijven verlenen nadat u mijn verhaal heeft aangehoord. Ik zal de pracht van Zonga met haar talrijke paleizen, haar lommerrijke parken en wonderbare waterkunstwerken onrecht aandoen door hun beschrijving te verbeiden, maar ik weet dat mijn heerser voorrang verleent aan het antwoord op zijn vraag.’

De Sultan zat onbewogen te luisteren onder het fluwelen baldakijn met een hoge berg kussens in zijn rug. Hij verborg zijn ongeduld diep in zijn hart.

‘Welnu’, vervolgde de vizier, ‘een keer per week, wanneer de bewoners hun gebedshuizen verlaten, begeven ze zich naar een groot vierkant plein dat geplaveid is met wit doorschijnend marmer, dat de eigenschap heeft hun gedachten te weerspiegelen en voor de omstanders zichtbaar te maken. Ze zoeken op dat plein naar de mensen die in de afgelopen week aan hen hebben gedacht, of het nu een wetsdienaar is of een prinses, een sterrenwichelaar of een courtisane, om vervolgens de gedachten over henzelf stilzwijgend en met een buiging in ontvangst te nemen. Zodoende worden op dat plein alle gedachten uitgewisseld die de stedelingen over elkaar hebben gevormd. Halt houden bij iemand die in de afgelopen week geen aandacht aan hen heeft geschonken doen ze niet: ze worden terstond verraden door de weerkaatsing van hun onzuiver gemoed. Op die manier weven ze hun eigen leven en dat van hun stadsgenoten met de draden van elkaars gedachten tot een gezamenlijk verhaal.’

‘De inwoners van Zonga zeggen dat verhalen zijn als tapijten, die alleen de voltooiing bereiken wanneer alle draden met elkaar zijn verknoopt. Daarom zijn ze verplicht hun overpeinzingen te delen met al de mensen die er in voorkomen.’

‘Zijn de inwoners van Zonga gelukkig?’, vroeg de Sultan.

‘Het woord geluk komt niet voor in hun taal‘, antwoordde de vizier. ‘Maar hun tapijten zijn van een hemelse schoonheid.’

Ook jouw mening is hier welkom!

Reacties:

17.07.21
Feedback:
Mooi
Show more

Meer van deze auteur:

Titel:Hits:Waardering:Link:
tandpasta
245
Lezen?
Maurice
130
Lezen?
het Bretoense vrouwtje
69
Lezen?