Volksverhalen

Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen.

De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze rubriek bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.

263 Hits

Publicatie op:
Hoofdstuk 7, een onheilsdag...
 

Een onheilsdag

 

29 december 2016 voer het binnenvaartschip “Maria Valentine” tegen een van de pijlers van de John S. Thompsonbrug tussen Grave en Nederasselt. In dichte mist vernielde dit schip de stuw waardoor het stuw- en sluizencomplex Grave buiten werking werd gesteld.

De stuw bij Grave is de zesde in een rij van zeven, bedoeld om de rivier de Maas bevaarbaar te maken voor grote en diep geladen vrachtschepen. Door de aanvaring werd een gat van ongeveer 25 meter geslagen in de stuw, waardoor het water in het stuwpand Grave – Sambeek wegstroomde, en het waterpeil ging dalen.

 De waterstand tussen Sambeek en Grave zakte in totaal 3 meter. Vanaf het moment van de aanvaring zakte het waterpeil tussen Sambeek en Grave ongeveer 2 meter in 18 uur. Dit is ruim 10 cm per uur. De daling zette vervolgens door, zij het minder snel. In de volgende 48 uur daalde de waterstand nog eens een meter tot net iets boven 5 m NAP. In de loop van 1 januari 2017 liep de waterstand weer iets op, totdat deze zich stabiliseerde op 5,25 m NAP, iets boven de waterstand van Sambeek. De lage waterstand maakte een groot deel van de Maas onbevaarbaar, net als het Maas-Waalkanaal dat in open verbinding staat met de Maas. Als noodmaatregel had Rijkswaterstaat het kanaal afgesloten van de Maas en werd het kanaal met noodpompen weer op peil gebracht. Zodra dit gereed was kon het kanaal weer gebruikt worden vanaf de Waalzijde.

 De problemen waren het grootst tussen de sluis van Sambeek (achter Boxmeer) en Gennep. Juist, precies in het woongebied van het Niersvolk. Zij hebben er echter weinig last van gehad omdat de woningen van het Niersvolk zo gebouwd zijn, dat ze het hoge water kunnen trotseren, hetzelfde geldt voor laag water. De bouwmeesters van het Niersvolk worden nog immer geroemd voor hun kennis van bouwen in de buurt van het wassende water. Het waterpeil in de Niers daalde tot een niveau waar je er als volwassene tot aan je knieën door kon gaan. Overal in de drooggevallen oevers zag je opeens holen die doorgaans niet zichtbaar zijn, omdat ze onder de waterrand liggen. De bewoners van die holen waaronder o.a. de bever en andere viervoeters voelen zich thuis in het idyllisch landschap. Natuurlijke vijanden zijn er niet dus het aantal dieren groeit gestaag. De meeste dieren zijn te vinden net buiten de dorpjes welke aan de Niers gelegen zijn zoals Goch, Kessel en Venzelderheide. Juist op de rustige gedeeltes, zonder noemenswaardige bebouwing, leven veel van deze viervoeters.

 Tussen de – inmiddels gedemonteerde - oude spoorbrug, die tussen Oeffelt en Gennep over de Maas is gesitueerd, welke tevens deel uitmaakte van het Duitse lijntje (de trein van Boxtel naar Wesel) en de nog bestaande diervoederfabriek in, liggen in de “Paesplas” zeventien woonboten welke het zeer zwaar te voortduren hebben gehad door het zakkende water. Niet alleen kwamen zij volledig scheef te liggen waardoor ze – tijdelijk - onbewoonbaar werden maar doordat de leidingen die bloot kwamen te liggen ontstond ook een gevaarlijke situatie. Het herstel van de sluis bij Grave heeft het ongeveer zes maanden geduurd voordat het waterpeil zich volledig hersteld had. De bewoners van de woonboten konden ook weer naar huis en de verzekering droeg zorg voor de schade. Ook bij het Niersvolk zorgde de lage waterstand van de Maas en daarmee ook de Niers voor niet alledaagse taferelen. Zo kwam het wrak van de lang verloren gewaande “Vliegende Nierslander” weer tevoorschijn. Ditmaal gaf hij zijn goedbewaarde geheim eindelijk prijs.

 Het herstel van de stuw bij Grave was geen eenvoudige klus. De constructie was zwaar beschadigd. Rijkswaterstaat bouwde een tijdelijke dam achter de zwaar beschadigde stuw van Grave.(benedenstrooms) Hiermee was scheepvaartverkeer weer mogelijk op de Maas tussen Grave en Sambeek en konden de laatste woonboten en jachten los komen.

 


Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Hoofdstuk 7, een onheilsdag..."

© Luc Verschuren
11.07.20
Feedback:
Correctie oude waardering
  • Schrijfkwaliteit
    3.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig