Voor schrijvers, door schrijvers

Volksverhalen

Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen.

De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze rubriek bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.

393 Hits

Publicatie op:
Hoofdstuk 12 Rio Tinto
 Rio Tinto 

 Dat het Niersvolk weer volop tot wasdom komt is mede te danken aan de veranderende mentaliteit van de medemens. Door het besef dat er slechts één aarde is waarop we allemaal kunnen wonen is er de laatste decennia veel veranderd, zowel ten goede maar helaas ook minder goed.

 Vooral in het begin van de 19e eeuw was het leven vele malen moeilijker dan dat het nu is. De omstandigheden dwongen het volk zich op te splitsen en verschillende richtingen in te gaan. Zo kwam er een watervolk tot stand in de rivierendelta rond Roermond. Nog verder naar het zuiden een afsplitsing Mergelvolk bij Maastricht en zelfs een afsplitsing Veenvolk boven de rivieren.

 De vele mooie en verscheidene kastelen langs en in de buurt van de Niers vormden in het verleden voornamelijk een belangrijke grens. Ter verdediging maar ook als baken om aan te geven waar men zich bevond in welk deel van het gebied aan de Neder-Rijn. De rivier had vroeger de bijnaam “Rio Tinto” wat gekleurde rivier betekent. De kleur was afkomstig van het afvalwater van de textielindustrie in en rond Münchengladbach. Tevens kwam menig riool uit op de Niers wat het tot een kleurrijk stinkend geheel maakte en de naam Rio Tinto eer aan deed. Tegenwoordig is het water weer helder en komt er steeds meer leven in en rond deze rivier, mede door de veranderende milieueisen van lokale, landelijke en zelfs Europese bestuurders.

 Het regionale rioolwater wordt tegenwoordig door 24 zuiveringsinstallaties verwerkt voordat het weer de Niers instroomt. Inmiddels zijn er weer 30 vissoorten in de Niers aanwezig evenals verschillende krabsoorten, mossels en slakken, trilhaarwormen, etc. Zelfs kikkervisjes die je enkel ziet in schoon water worden weer volop gezien. De Rio Tinto heeft lange tijd zijn naam eer aan gedaan maar met behulp van voortschrijdend inzicht en meerdere externe factoren heeft het zich uiteindelijk ten goede gekeerd en lacht de toekomst de rivier en haar bewoners weer tegemoet.

 Het Niersvolk hoeft niet langer op zoek naar andere woongebieden en blijft in de nabijheid van de rivier en heeft haar plek inmiddels weer gevonden in de veranderende samenleving.


Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Hoofdstuk 12 Rio Tinto"