• Volksverhalen
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Sprookjes

  Volksverhalen

  37 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  253 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  432 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  522 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  278 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1145 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  412 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  35 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  26 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1046 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  971 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  123 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  37 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  13 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  5 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  86 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Het lelijke meisje
 

Er was eens een lelijk meisje, Bianca genaamd. Ze had een heel mooie mama en een heel lelijke papa. Maar de papa was al heel zijn leven rijk en hij was een man.
Kleine meisjes zien zichzelf niet echt. De spiegels zijn veel te hoog opgehangen; je moet al die lange benen hebben van de volwassenen. Maar ze was wel heel erg slim. Op haar rapport had de lerares geschreven: “Flink!”. Van oma en opa en van oom Janus had ze zakgeld gekregen. Op haar verjaardagsfeestje had ze een zelfgeschreven sprookje voorgedragen en tante Anja had geapplaudisseerd en geroepen: “Jij wordt de nieuwe Andersen!”. Wie was dat ook weer? Ze zou even googelen. Dat kon ze ook al.
Toen ze eens bij de scouts samen met Fien een grapje had uitgehaald – echt maar een grapje!: ze hadden Emma’s haar tijdens haar slaap in knopen gelegd – was Emma, eens wakker, in woede uitgevaren: “Hoe durf jij, lelijkerd?!”. Het had haar niet kunnen schelen. Ze was tenminste slim. Meisjes konden vervelend zijn voor mekaar. Jongens deden dat niet; zoiets interesseerde hen niet.
Toen kwam die morgen. Waar was haar mama? Die kamde altijd haar haar. Ze moest het zijn vergeten. Dan deed ze het maar zelf. Lag het goed zo? Ze sprong en zag even zichzelf in de spiegel. Hoe kwam dat? Zo hoog had ze nog nooit kunnen springen. Of was ze opeens veel groter geworden? Dan maar een stoel bijgehaald.
De kreet die ze toen slaakte, ontging de mensen, omdat die al zozeer aan horrorfilms gewend waren geraakt, ook al omdat de kreet in de breedte geneutraliseerd werd door allerlei koterijen of opgeslokt door autogetoeter. Maar naar boven bereikte hij ongehinderd de hemel.
Daar was het intussen een zootje. De hele instelling was failliet. De duivel, de engelen, de tovenaar, de kobold, Sinterklaas, zwarte piet … ze hadden de concurrentieslag met Disney en Pixar compleet verloren. Iedereen verveelde er zich te pletter. Nu wou het toeval dat Djinn de Verkleder – omdat hij in zijn glorietijd allerlei gedaantes kon aannemen – (hij lag lui te zonnen onder de hoogtezon) de kreet opving. Wat een buitenkans! In één twee drie was hij omgetoverd tot de jeugdpsychiater bij wie het geschokte meisje, dat zichzelf had gezien, zich met haar ouders had aangediend.
Terug in de hemel kreeg hij met zijn verhaal uiterste bijval. Er gebeurde al zo weinig en wie nog eens na zo’n expeditie gerepatrieerd raakte, werd met veel vragerij ontvangen als een teruggekeerde Columbus.
Ondanks zijn twijfelachtige reputatie was Djinn geen slechte kerel. Al was zijn methode niet meer van deze tijd, dat vond althans de heel geïnteresseerd luisterende Magica. Ook in zijn glorietijd had het hem aan psychologisch inzicht ontbroken. Hij had immers gemeend het meisje te kunnen bijstaan door haar te confronteren met de beperkingen die haar lelijkheid meebracht. Hij had breed opgesomd wat ze nooit zou kunnen worden: mannequin, covergirl, Hollywoodactrice, miss België, … met de bedoeling te eindigen met een mooie noot wat een slimme meid al niet in petto had. Helaas had een nieuwe, nog vreselijker kreet zijn opsomming onderbroken en had hem vierklauwens terug de hemel ingejaagd. Hij had het echt goed bedoeld: de gewenste gelukstoestand, meende hij, kon alleen bereikt worden door de innerlijke verzoening met de onvermijdelijke realiteit. Hij had een dik, zelfs voor hemelingen onverstaanbaar woord laten vallen: stoïcijns.
De toehoorders waren – ook door hun hoge leeftijd – intussen weggesuft, maar niet de fee Magica, die de reputatie had van allerliefste tante. Zo benaderde je toch niet een kwetsbaar meisje van die leeftijd!
Zo gebeurde dat de oude dame nog eens in haar koets was gestapt, die ze – jong geleerd, nooit ontwend – met een magisch woord uit een pompoen had getoverd, en zich op weg had gezet naar de aarde naar Bianca. Onderweg ruilde ze haar koets met al te knokige oude knol wel in voor een flitsende sportwagen.
Ze stelde ze zich voor aan Bianca als de tante uit Amerika – bedacht zich te laat dat Trump daar president was – maar niet getreurd: in de kortste tijd veroverde ze het hart van het eenzame lelijke meisje. Wou ze geen tochtje mee in de flitsende sportwagen? Ze kreeg cadeautjes waar de vriendinnen alleen maar van konden dromen. Ze kleedde zich in ruches, stak ringetjes aan al haar vingers, kreeg een blauw behaatje met bijpassend slipje, wat rouge op haar wangen … tot ze zichzelf opnieuw in de spiegel zag: al dat nieuwe moois beklemtoonde alleen haar afschuwelijke lelijkheid.
Ze begon tante Magica bittere verwijten te maken. Wat leverden al die geschenken op? Ze werd er alleen maar treuriger van. Ze wou van haar lelijkheid af!
Nu stond Magica voor een reuze probleem. Denk nu niet dat toveren zo’n klusje van niemendal is. Je maakt niet zomaar iets uit niets. Een brood koop je met centen. Een sportwagen met een massa geldstukken. Zelfs een koets uit een pompoen. Je kan niet zomaar eindeloos onbeperkt toveren. Toveren was een onderschatte job; er kwam veel lering bij kijken.
Bianca had geen oor voor argumenten. Ook niet toen Magica haar om haar slimheid prees. Wat kon haar dat slimme gedoe schelen, als ze zo’n lelijk smoel bleef houden.
Na eindeloos gekibbel waren ze uiteindelijk uit de sportwagen gestapt bij de grote vijver in het stadspark. Magica vroeg Bianca om de schoonheid van welk wezen ze zichzelf wel zou willen inruilen.

Kijk, op de vijver is plotseling een zwaan neergestreken. Ze lijkt duidelijk te genieten van de bewonderende blikken van de wandelaars. “Hoe mooi!”, roepen de kinderen. Wat verder staat een groepje jongens. Ze leunen tegen de bomen met hun handen in de zakken. Met blikken en commentaar volgen ze de meisjes, die ze taxeren, en, als het de moeite loont, volgen fluitgeluiden. Ze stoten mekaar aan. Pestkoppen. Ze zien de zwaan en iemand gooit een keitje. Raak! “Kwak!” “Kwak!” Wat een domme vogel …

    

Feedback voor schrijfactiviteiten

Waardering(-en) voor: "Het lelijke meisje"

© Eric Deprez
12.07.21
Feedback:
Je hebt duidelijk gevoel voor humor, maar toch raakte ik in het verhaal de draad kwijt. Ik zou het verhaal herlezen en herschrijven, net zolang tot het een strak plot heeft.
 • Waardering
  3.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: