Uitgeven van je boek

Meer informatie over publiceren en promotie van je boek (Klik hier)

Zelf een artikel toevoegen voor deze rubriek?

Leden kunnen een lezenswaardig artikel met relevante informatie toevoegen. Door in te loggen verschijnt hieronder een formulier!

Heb je zelf een artikel geschreven? We ontvangen graag je artikel ter beoordeling. Bij geschiktheid publiceren we je artikel z.s.m..

Of je manuscript wordt uitgegeven door een uitgeverij, of dat je het uitgeven zelf (in eigen beheer) gaat doen - er komt veel bij kijken en het hele proces vergt een zekere planning en coördinatie. Maar wat is er nu precies nodig om je manuscript te publiceren? Onderstaande artikelen geven je informatie over het aanvragen van het ISBN, het creëren van een barcode, het coverontwerp, de productie van je boek als e-boek en meer.  
Een colofon is meestal te vinden in het begin van een boek, na de titelpagina's. Deze pagina's hebben geen paginanummering.
colofonNa het colofon start de inhoud van een boek.


In het colofon staat aangegeven wie (auteur, illustrator, etc) een bijdrage heeft geleverd die onder het auteursrecht valt en/of wie er verantwoordelijk is voor de inhoud van een boek. Daar hoort ook de naam van de uitgever. Het jaar van uitgave wordt standaard vermeld. Het is ook gebruikelijk om de druk te noemen en aan te geven als het een gewijzigde of herziene druk is. Daarnaast zijn is er natuurlijk veel meer mogelijk.
In een colofon is ook altijd het ISBN en de NUR-code opgenomen.
Het colofon is niet de geschikte plaats om een dankwoord toe te voegen. Het colofon is in de eerste plaats de plek om aan te geven dat er auteursrecht rust op het geheel van de uitgave, maar ook op de delen waaruit die is opgebouwd.
Aan het eind van een colofon is meestal het copyright aangegeven.

Een Voorbeeld:
Titel: Het einde komt

© 2015 Peter Adriaens

Eerste druk: april 2015

Alle rechten voorbehouden

Uitgegeven door: Schrijverspunt

http://www. schrijverspunt

Omslagafbeelding: deviantart

Cover gemaakt door: Popsjes&Co Design

http://www.popsjesenco.com

Code: 2015.03.23

ISBN: 9789462661035

NUR: 334


(witruimte)


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Pin It

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen

schrijversplekwelkom


Inloggen / Registreren / Persoonlijk menu

Je peroonlijk menu is na het inloggen zichtbaar!
   

Wegwijzer voor de website (Klik hier)

Klik op een van de mogelijkheden.

SCHRIJVERSPUNT

Schrijverspunt is een platform voor schrijvers, lezers en uitgevers. Je kunt op onze website terecht voor nieuwtjes en tips over schrijven en uitgeven.

SCHRIJVEN EN SCHRIJVERS

Informatie over schrijven, boeken over schrijven, cursussen, etc. Ook als je kennis wilt maken met andere schrijvers.

LEZEN EN BOEKEN

Informatie over boeken met recensies, boekfragmenten, boektrailers etc. Boeken die binnenkort verschijnen. Onze boekenwinkel en Boekenpartners.

ZELF SCHRIJVEN

Je kunt online meedoen aan vele schrijfactiviteiten, o.a. verhalen, blogs, columns en/of gedichten toevoegen of deelnemen aan een van de schrijfwedstrijden.

PUBLICEREN VAN JE WERK

Of je manuscript wordt uitgegeven door een uitgeverij, of dat je het uitgeven zelf (in eigen beheer) gaat doen - er komt veel bij kijken.

UITGEVEN MET SCHRIJVERSPUNT

Een boek in eigen beheer uitgeven is mogelijk bij Schrijverspunt Clusteruitgeverij. Uitgever Schrijverspunt geeft jouw boek uit zonder kosten voor jou!

Schrijverspunt Clusteruitgeverij

Uitgever Schrijverspunt

Veel plezier

Teksten en afbeeldingen van deze website mogen alleen met schriftelijke toestemming gebruikt worden. © Schrijverspunt 2018