Publiceren

Of je manuscript wordt uitgegeven door een uitgeverij, of dat je het uitgeven zelf (in eigen beheer) gaat doen - er komt veel bij kijken en het hele proces vergt een zekere planning en coördinatie. Maar wat is er nu precies nodig om je manuscript te publiceren? De artikelen geven je informatie over het aanvragen van het ISBN, het creëren van een barcode, het coverontwerp, de productie van je boek als e-boek en meer.   

Ook de verkoop van je boek gaat niet vanzelf. Als auteur zul je er de nodige tijd, aandacht en energie in moeten steken om je boek bekendheid te geven. Blader door de onderstaande artikelen en laat je inspireren door de tips, ideeën en de do’s and don’ts. 

Zelf een informatief en lezenswaardig artikel toevoegen voor deze rubriek? Dat stellen we op prijs en dat is mogelijk door eerst in te loggen en dan te klikken op EEN ARTIKEL TOEVOEGEN in je persoonlijk menu

Een colofon is meestal te vinden in het begin van een boek, na de titelpagina's. Deze pagina's hebben geen paginanummering.
ColofonNa het colofon start de inhoud van een boek.


In het colofon staat aangegeven wie (auteur, illustrator, etc) een bijdrage heeft geleverd die onder het auteursrecht valt en/of wie er verantwoordelijk is voor de inhoud van een boek. Daar hoort ook de naam van de uitgever. Het jaar van uitgave wordt standaard vermeld. Het is ook gebruikelijk om de druk te noemen en aan te geven als het een gewijzigde of herziene druk is. Daarnaast zijn is er natuurlijk veel meer mogelijk.
In een colofon is ook altijd het ISBN en de NUR-code opgenomen.
Het colofon is niet de geschikte plaats om een dankwoord toe te voegen. Het colofon is in de eerste plaats de plek om aan te geven dat er auteursrecht rust op het geheel van de uitgave, maar ook op de delen waaruit die is opgebouwd.
Aan het eind van een colofon is meestal het copyright aangegeven.

Een Voorbeeld:
Titel: Het einde komt

© 2015 Peter Adriaens

Eerste druk: april 2015

Alle rechten voorbehouden

Uitgegeven door: Schrijverspunt

https://www. schrijverspunt

Omslagafbeelding: deviantart

Cover gemaakt door: Popsjes&Co Design

https://www.popsjesenco.com

Code: 2015.03.23

ISBN: 9789462661035

NUR: 334


(witruimte)


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Dit artikel delen?
Pinit Fg En Rect Red 20
Teksten en afbeeldingen van deze website mogen alleen met schriftelijke toestemming gebruikt worden. © Schrijverspunt 2019
https://www.lekkerboek.nl/