• SF & Fantasy
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • SF & Fantasy

  SF & Fantasy

  12 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Blog

  257 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  436 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  518 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  274 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1146 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  407 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  33 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  18 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1030 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  976 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  119 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  12 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  87 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Inzenden voor deze schrijfactiviteit is niet meer mogelijk. Op termijn beëindigen we deze mogelijkheid.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Toekomstige ontwikkelingen

Toekomstige ontwikkelingen.

Jeroen zat aan zijn koffie te nippen. Naast hem zaten een paar mensen zacht te praten. Achter hem zat een vrouw te kwetteren aan de telefoon.

Hij ging altijd naar dit café als hij de dag even rustig wilde overdenken. Er stond geen harde muziek en er waren nooit dronken mensen. Verder waren er altijd lekkere koekjes bij de koffie. Perfect voor hem.

De tetterende vrouw ging weg. Een grote groep vrouwen kwam binnen. Al snel veranderde het rustige café in een soort kippenhok. Jeroen zuchtte diep en keek op naar hen. De mensen die naast hem hadden gezeten waren al vertrokken, hij had ze niet eens zien gaan. Zijn ogen vielen op iets dat er niet hoorde; een zwart boekje. Waren ze dat vergeten? Hij pakte het en keek erin. Het was een extreem goedkope, zwarte agenda. Voorin stond: klas van 2046. Was het een hele grote school met meer dan 2000 klassen? Of telden ze gewoon klassen door? Hij raakte geïnteresseerd en bladerde verder. Er stond niet heel veel in. Her en der wat aantekeningen: Formules, stukjes historische feitenkennis, aantekeningen over maatschappelijke en psychologische onderwerpen. Gek genoeg stonden er helemaal geen afspraken in.

Op de laatste bladzijde stond: Roze dino, Dr Who ontbrekende delen eerste serie, arm van Venus of Milo, Excalibur.

Daaronder stond: Veel succes!

 

Dit was bijzonder vreemd. Vreemd genoeg om de agenda mee naar huis te nemen. Vooral om de formules te bestuderen. Iets daarin sprak hem heel erg aan. Alsof er iets op het puntje van zijn tong lag maar er niet uit wilde.

Die avond was hij met de agenda bezig toen er geluid klonk vanuit zijn keuken. Wat was dat dan? Hij woonde alleen en had geen huisdieren. Voorzichtig ging hij kijken. Donkere schaduwen stonden aan zijn achterdeur te morrelen. De deur ging open nog voor hij 112 kon bellen en er kwamen mensen binnen in donkere kleding met bivakmutsen op het hoofd. Hij knipte het licht aan. De inbrekers gilden, hij gilde en besprong een van hen, ondanks de lichte verblinding door het licht. Twee anderen doken bovenop hem om hem tegen te houden. Een vierde, zo te horen een meisje, riep hard: “Niet vechten, we mogen niets veranderen, stoppen! Missie afbreken!”

Jeroen was in de war, maar niet genoeg om de jongen los te laten. Dus terwijl zijn vrienden er vandoor gingen, hield hij hem tegen de grond geworsteld. Hij wist de bivakmuts af te trekken en zag, tot zijn stomme verbazing, dat het een donker meisje was dat onder hem lag te snakken naar adem met grote, angstige ogen. Hij sleurde haar overeind en trok haar mee zijn woonkamer binnen.

“Ik bel de politie! Zitten, jij!”

“Nee, alstublieft, geen politie. We wilden alleen onze agenda terugkrijgen!”

“Jullie agenda?”

“Ja. Ik ben van de klas van 2046. Dat is onze agenda. Zonder die agenda kunnen we niet slagen voor onze eindtoets.”

“Jullie eindtoets?”

“Ja. Dit is het laatste dat we moeten doen en dan zijn we geslaagd!”

Jeroen dacht even na. Die formules waren behoorlijk ingewikkeld en dit meisje was hoe oud? 18? 19 misschien? Iets klopte er niet aan haar verhaal.

“Weet je wat ik denk? Ik denk dat je een afgewezen asielzoeker bent die nu illegaal in Nederland verblijft. Ik vraag me af wat er met je gebeurt als ik je aan de politie overhandig. Wordt je dan uitgezet?”

Haar donkere huid werd zeker drie tinten bleker.

“Alstublieft, geen politie erbij, dat maakt de zaken alleen maar complexer. Echt, we wilden  alleen maar onze agenda terug.”

“Die agenda was van volwassen mensen die vlak bij mij koffie dronken, niet van tieners.”

“Dat waren onze leerkrachten, die hebben het voor ons neergelegd.”

“Als hij er voor jullie lag, kun je me vast wel vertellen wat dit voor formule is.”

Ze keek er wanhopig naar. “Dat is een formule die we nodig hebben om eindexamen te doen.”

“Waar is hij voor?”

“Gewoon.”

“Goed, ik bel nu de politie.” Weer greep hij naar de telefoon.

“Nee, wacht, alstublieft. We moeten hem hebben om de opdracht te kunnen maken.”

“Dus, wat doet die formule?”

“Zelfs al zou ik het weten, dan zou ik het niet kunnen zeggen. Maar ik weet het niet, echt niet!”

“Hoe kun je er mee werken als je niet weet waar het voor is,” zei hij geërgerd. 

“Ik ben maar een MBO studente, dit is gemaakt door WO professoren. Ik snap niet hoe het werkt, ik weet alleen hoe ik het moet gebruiken. Het is net als…,” ze zocht even naar woorden, “net als een computer. De meeste mensen weten niet precies hoe hij werkt. Iedereen weet wat je ermee kunt, maar hoe de informatie van de ene naar de andere computer gaat, hoe de computer weet wat hij moet doen als je dingen aanklikt, dat snapt bijna niemand. Niet echt, in elk geval. Nu ja, ik snap het niet.”

Jeroen keek haar enigszins verbijsterd aan. Ze leek oprecht.

“Waarvoor gebruik je het dan?”

“Om…dat mag ik niet zeggen.”

“Ik zou het maar snel doen, voor ik de politie bel.”

Het meisje slikte en keek naar buiten. Maar buiten was alleen duisternis te zien, en hun eigen weerspiegeling in de ramen.

Ze liet haar hoofd hangen.

“We reizen ermee door de tijd.”

“Jullie….” Hij was even stil. De scepticus in hem zei dat dit onmogelijk was. Dan weer, die formules…Het klonk niet eens onlogisch. Zijn hoofd spon. Tijdreizigers? Van een school?

“Op wat voor een school zitten jullie eigenlijk?”

“Een gewone MBO. Op de afdeling toeristisch tijdreizen.”

Zijn hoofd tolde. Kon dit waar zijn? Konden mensen over zo’n vijfentwintig jaar tijdreizen? Maar als dat zo was…Hij hoorde weer iets in zijn keuken.

“Mijnheer? Mogen we alstublieft Marsha terug hebben? En onze agenda, alstublieft?”

Jeroen slaakte een diepe zucht.

“Kom erin.”

De jongeren hielden hun bivakmutsen dit keer in hun handen: een roodharig meisje met vlechtjes, een blond meisje met te dikke make-up en een jongen met een Arabisch uiterlijk en stekeltjeshaar.

“Dus, waarom braken jullie in?”

“Om onze agenda terug te halen, mijnheer.”

“Deze jongedame vertelde me vreemde dingen daarover.”

De anderen keken ongemakkelijk.

“Tijdreizen?” hielp hij hen.

Ze keken zo mogelijk nog ongemakkelijker.

“Dat had ze niet mogen zeggen,” zei rode vlechtjes.

“Waarom, als jullie die agenda zo graag hadden willen hebben, zijn jullie niet gewoon teruggereisd in de tijd om hem te pakken voor ik het deed?”

Ze keken elkaar dom aan.

“Nooit in me opgekomen,” verzuchtte de Arabische jongen.

Jeroen schudde zijn hoofd. Zijn eigen universitaire studenten waren ook soms zo oelewapperig.

“Ben ik van jullie af als ik hem aan jullie geef?”

Tenslotte had hij alles allang gescand en veilig in zijn computer gezet.

“Ja, mijnheer,” zei rode vlechtjes.

Hij gaf hem aan hen.

Jeroen zat aan zijn koffie te nippen. Achter hem was een groepje dames gaan zitten die luidruchtig kwebbelden. De mensen die naast hem hadden gezeten waren al vertrokken, hij had ze niet eens zien gaan. Opeens kreeg hij een geweldig idee. Meteen pakte hij zijn notitieblok en begon te schrijven onder het kopje: ‘tijdreizen’.

 
Noot van de schrijver: Ik ontvang graag feedback
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Toekomstige ontwikkelingen"

© Maaike Vissers
03.05.21
Feedback:
Met plezier gelezen!
 • Kwaliteit
  5.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: