Skip to main content
Hits: 294

Tweejaarlijkse poëziewedstrijd in drie categorieën (jeugd, jongeren en volwassenen) zonder thema (al kan een neoromantische insteek à la Jotie T'Hooft de jury zeker bekoren).

Deelnemen aan de Jotie T’Hooft Poëzieprijs gebeurt in drie categorieën volgens leeftijd. Als uiterste grens telt de inzenddatum (deadline). Wie bijvoorbeeld op 25/01/’24 de leeftijd van 14 niet heeft overschreden, behoort tot categorie A.

Er is geen thema voorzien, maar het werk van Jotie als inspiratiebron nemen, kan in het voordeel van de deelnemer spelen.

Aan elke categorie hangt een geldprijs vast. Daarnaast zijn er boekenbonnen voor de twee volgende in rang per categorie. Een overzicht:

  • Categorie A: 0-14 jaar: 150 euro
  • Categorie B: 15-18 jaar: 250 euro
  • Categorie C: vanaf 19 jaar: 500 euro

Er is ook een prijs voor de best gerangschikte dichter uit Oudenaarde.

De tien beste gedichten per categorie worden gepubliceerd in een bundel die speciaal voor de gelegenheid zal verschijnen.

Elke deelnemer mag maximum twee originele Nederlandstalige, niet eerder gepubliceerde of bekroonde gedichten inzenden onderaan voorzien van een schuilnaam en geboortedatum.

De gedichten dienen ingezonden te worden via het formulier op de website www.jotiepoezieprijs.be. Indien u vragen heeft over deze procedure, kan u een mailtje sturen naar jotiepoezieprijs@gmail.com.

Alle deelnemers zullen uitgenodigd worden op de prijsuitreiking die op zaterdag 11 mei 2024 zal plaatsvinden. De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd.

De uitspraak van de jury is bindend. De jury eigent zich het recht toe deelnemers te weigeren of prijzen niet toe te kennen. Elke deelnemer onderwerpt zich aan dit reglement.


Deadline: 25-01-2024 00:00
Bron: http://www.jotiepoezieprijs.be
Voor verdere informatie over deze schrijfwedstrijd kun je contact opnemen met de organisatie/website van deze schrijfwedstrijd