Skip to main content
Hits: 83

Liemeranen, er is Hoop in de Liemers. De deelnemers aan de cursus “Zelf schrijver worden” bij de Kreatieve Kring Westervoort hebben het idee opgepakt om dit jaar een bundel uit te brengen met verhalen, gedichten en illustraties over Hoop in de Liemers. Wie schrijft, tekent of schildert er met ons mee over het thema Hoop?

Verhalen die je zelf hebt meegemaakt, verhalen of gedichten die op dit moment hoop bieden of hoopvolle toekomstbeelden. Persoonlijke, streekgebonden, wereldomvattende inbreng, alles is welkom. De Liemers is een streek tussen Rijn, Ijssel en Duitse grens. Focus op deze regio, of op streken met plattelandsproblematiek, is welkom maar breder mag ook.

De cursisten, onder aanvoering van schrijfdocent Humphrey Ottenhof, zullen de redactie voeren en de jury van de wedstrijd vormen.

Er is ook iets te verdienen. Voor de hoopvolste inzendingen zijn er drie pakketten met “Liemers’ Trots” streekproducten (ter waarde van € 75,-, € 50,- en €25,-) beschikbaar. Diegene wiens inzending in het boek wordt geplaatst, krijgt een gratis boek.

Bijdragen kunnen van 1 juni tot 1 september 2024 worden ingezonden. De teksten in Word en/of de beelden mogen per mail naar HoopInDeLiemers@outlook.com worden gestuurd. Voor vragen kunt u terecht bij humphrey.ottenhof@gmail.com. De boekpresentatie vindt plaats in december 2024. Inzenders worden bijtijds uitgenodigd. Over de uitslag is geen discussie mogelijk.

Voorwaarden: U geeft toestemming tot publicatie van uw tekst en/of illustratie in de bundel. Die kan ook worden gebruikt voor de website en/of social media van Leven in de Liemers en/of Stichting Kreatieve Kring Westervoort. Uw verhaal mag maximaal 1000 woorden bevatten, uw gedicht maximaal 30 regels. Een foto van uw illustratie moet een resolutie hebben van minimaal 300 dpi ware grootte of als JPEG 1 MB. Per deelnemer mogen maximaal drie teksten of illustraties worden ingezonden.


Deadline: 01-09-2024 00:00
Bron: https://www.kreatievekringwestervoort.nl/index.php/nieuwsactiviteiten/nieuws/140-schrijfwedstrijd

Voor verdere informatie over deze schrijfwedstrijd kun je contact opnemen met de organisatie/website van deze schrijfwedstrijd