Meedoen voor leden is gratis!
Schrijfwedstrijd De Zwarte Agenda
meedoen

Inzenden van een verhaal is mogelijk van 1 mei t/m 20 juli 2018 (24.00 uur).

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Het zweet parelt over mijn voorhoofd terwijl ik achterin de tuin een diepe put zit te graven alwaar onze nieuw aangekochte en uit de kluiten gewassen appelboom dient gepland te worden. Plots schampt mijn spade af of op een hard object. Ik kijk dieper in de put en zie vaag de contouren van wat een kistje lijkt te zijn. Ongeduldig en nieuwsgierig graaf ik de grond rond het kistje weg. Het hout is wel wat verweerd en aangetast door vocht maar eigenlijk is het kistje nog in redelijk goede staat. Maar natuurlijk zit er een slot op. Haastig ram ik met mijn spade het slotje van de kist. Ik moet weten wat erin zit. Eenmaal open bespeur ik tot mijn grote verbazing een zwarte agenda. Meteen valt me op dat er iets niet klopt. Het jaartal op de agenda is 2148. Nu overvalt de nieuwsgierigheid me nog meer. Ik plof in het gras en sla de eerste bladzijde om. Ik zie niets. Volgende pagina, weer niets. Teleurgesteld wil ik de agenda in de put smijten maar besluit toch nog even verder te bladeren. En ja hoor, wie zoekt die vindt, datum 13 augustus 2148 is omcirkeld met een rode viltstift en ernaast staan talloze uitroeptekens. Wie heeft wat duidelijk proberen te maken? Verward blader ik door de rest van het boekje maar ik bespeur verder geen aantekeningen. Ik vermoed dat het hier om een flauwe grappenmaker gaat maar besluit nog een laatste keer het kistje te onderzoeken. Ik merk een dubbel bodem in het kistje die ik voorheen over het hoofd had gezien En in die dubbele bodem ligt een envelop. Ik scheur de envelop open en lees gretig de woorden die op het blad staan.

Eindelijk ziet deze brief het zonlicht en lees je de woorden die enkel en alleen voor jou ogen bestemd zijn. Jij kent mij niet maar ik ken jou heel goed. Tijdens mijn vele reizen heen en terug ben ik je meermaals terloops tegen het lijf gelopen pas later beseffend dat jij de beslissende schakel bleek te zijn in een reeks opeenvolgende gebeurtenissen die uiteindelijk tot het einde van de wereld zoals wij die nu kennen zal leiden. Het verhaal dat je nu zal lezen zal heel bevreemdend overkomen maar ik heb weinig tijd om je alle details uit te leggen. De tijdpolitie zit me op de hielen. Hecht alsjeblieft waarheid aan dit schrijven en doe vervolgens wat in je hart aanvoelt als het goede. Tijdens het schrijven van deze brief bevind ik mij in een bunker diep onder de grond want de derde wereldoorlog is uitgebroken en zowel de Verenigde Staten als Europa, Noord-Korea en Irak hebben elkaar bestookt met nucleaire bommen. Ontelbare mensen zijn reeds gestorven en nog meer zullen sterven aan de lange termijngevolgen van de radioactieve straling. Ik heb nog niet zo lang geleden een manier gevonden om in de tijd te reizen. En ik probeer deze nieuwe wetenschap nu ten dienste te stellen van de mensheid in een poging het nucleair conflict te voorkomen. Je moeten weten dat op 13 augustus EU-commissaris Marc Baert het laatste en beslissende woord heeft gehad in een lang aanslepende politieke ruzie tussen de wereldleiders. Het debat werd in mineur afgesloten en de wereldleiders zijn onverricht ter zake en gefrustreerd teruggekeerd naar hun thuishaven. De woorden van Marc Baert zinderen nog na en de hele wereld houdt met schrik de adem in. De historische woorden van commissaris Baert waren: ‘Europa zal niet inbinden voor de andere grootmachten wiens politieke leiders door toedoen van incest en genetische manipulatie misvormde en achterlijke zwijnen zijn geworden die zelfs niet meer in staat zijn gezonde nakomelingen te verwekken. Bij deze schorten wij dan ook alle diplomatieke toenaderingen op’. Je kan je wel voorstellen wat een diplomatieke rel dit heeft teweeggebracht waarop de president van de Verenigde Staten de rode knop heeft ingeduwd die de eerste nucleaire raket naar Europa heeft afgevuurd. Daarop zijn de andere grootmachten elkaar verwijten en scheldwoorden naar het hoofd beginnen gooien en van het ene kwam het andere en uiteindelijk werden vanaf de hele wereld kernbommen afgevuurd. De tijd dringt en meer details kan ik je niet geven. Maar jij bent in staat de geboorte van Marc Baert te voorkomen en wel als volgt. Op de dag dat je deze brief vindt zal je diep in gedachten verzonken met de auto wegrijden waarbij je pas laat opmerkt dat er een peuter met haar loopfietsje achter je auto komt opgedoken. Maar je hebt snelle reflexen en kan nog net alle remmen dichtgooien. De peuter heet Lotte en zal later spoedarts worden. Dokter Lotte zal tijdens één van haar wachtdiensten Lars Peeters redden die betrokken is geraakt bij een zwaar auto-ongeluk. Tijdens zijn revalidatie in een sanatorium aan zee zal meneer Peeters een mug doodslaan die indien nog in leven bij Jef Hoeilaarts wondroos zou veroorzaken met een fatale bloedvergiftiging tot gevolg. Maar doordat Jef Hoeilaarts blijft leven kan hij als professor Verloskunde de zware bevalling tot een goed einde brengen die het leven zal schenken aan Marc Baert. Je vermoedt nu al waarschijnlijk waar ik op aan stuur. Ik wil niet dat Marc Baert het einde van de wereld afroept door zijn onnadenkende en lompe uitspraken. En daarom mag Marc Baert nooit geboren worden. En daarom moet ook Jef Hoeilaarts sterven zodat Marc Baert sterft tijdens de bevalling. De mug die meneer Peeters normaal zou doodslaan, moet overleven en dat kan alleen maar als dokter Lotte sterft als peuter en zo het leven van Lars Peeters na het auto-ongeluk niet kan redden. Je vraagt je waarschijnlijk af waarom ik zo’n ingewikkelde constructie op poten heb gezet maar ik kan simpelweg Marc Baert als volwassen man niet doden omdat hij en zijn entourage te sterk afgeschermd worden door veiligheidsmensen. En vroeger ingrijpen in de reeks kettingreacties die aan de geboorte van Marc Baert voorafgaan wordt me onmogelijk gemaakt door de tijdpolitie die niet wil dat de toekomst gewijzigd wordt uit angst voor het vlindereffect. Dit vlindereffect betekent dat een kleine variatie in het verleden grote onvoorziene veranderingen in de toekomst teweeg kan brengen die de hele levensloop van de geschiedenis onherroepelijk zullen veranderen. Maar ik vind dat we het risico moeten nemen om het einde der mensheid te voorkomen en dat kan alleen als jij straks niet stopt voor peuter Lotte en haar doodrijdt. Ik smeek je, doe wat goed is en rijdt onachtzaam op kleine Lotte af en beëindig haar leven.

 

Hoogachtend,

Professor Santens

Ik frons nadenkend mijn wenkbrouwen. Welke gek heeft dit onsamenhangend en ongeloofwaardig verhaal neergeschreven? Woedend smijt ik alsnog de envelop en agenda weg en ga zonder nog aan de brief te denken verder werken aan mijn put in de tuin. Na een uurtje afzien is het werk afgerond en ik slof naar binnen voor een deugddoende douche. Daarna maak ik me klaar om boodschappen voor het avondmaal te gaan doen. Ik denk al lang niet meer na over het kistje en zijn vreemde boodschap maar wel over wat ik in godsnaam vanavond weer moet klaarmaken om te eten. Diep in gedachten verzonken merk ik nog net op tijd een peuter die met haar fietsje achter mijn auto komt opgedoemd en mijn voet aarzelt boven de rempedaal. Moet ik nu stoppen of niet?

WAT ZOU JIJ DOEN?

Dit artikel delen?
Pin It
Ook gek op korte verhalen?
schrijfwedstrijd agenda

Wil je ons ook ontmoeten op de sociale media?

Teksten en afbeeldingen van deze website mogen alleen met schriftelijke toestemming gebruikt worden. © Schrijverspunt 2018