Loading...
Meedoen is gratis!
Schrijfwedstrijd Magie en Tovenaars

Inzenden van een verhaal is mogelijk van 25-2-2019 t/m 25-4-2019 (24.00 uur).

Uitgeverij Keytree organiseert in samenwerking met Schrijverspunt een schrijfwedstrijd. Als genre voor de schrijfwedstrijd gaan we uit van Fantasy, een genre dat zich kenmerkt door het gebruik van fictieve verhalen, verzonnen wezens en imaginaire werelden.

Als thema voor deze wedstrijd is gekozen voor: Magie en tovenaars.

De voorwaarden voor deelname zijn:

  • Deelname is mogelijk van 25-2-2019 t/m 25-4-2019 (24.00 uur) en alleen voor leden van Schrijverspunt (registratie is gratis!).
  • Verhalen dienen online geplaatst te worden op de website van Schrijverspunt. Je moet hiervoor eerst inloggen.
  • De maximale lengte is 1500 woorden.
  • Je inzending mag nog niet eerder zijn gepubliceerd, zowel op internet of in gedrukte / elektronische media.
  • Het gebruiken van een pseudoniem is toegestaan.
  • Je mag slechts eenmaal deelnemen.
  • Door deelname aan de wedstrijd verleen je Schrijverspunt toestemming om je ingezonden verhaal op de website en in de nog uit te geven bundel te publiceren.
  • Je verhaal is geschreven in de Nederlandse taal.

Wat kun je winnen?

Bij voldoende kwalitatieve inzendingen zal uitgeverij Keytree een bundel uitgeven van de beste verhalen. De redactie van Uitgeverij Keytree en Schrijverspunt bepalen welke verhalen in de bundel worden opgenomen en kiezen de winnaar. Stemmen, likes e.d.zijn welkom maar spelen geen rol in de beoordeling.

Schrijverspunt stelt een boekenpakket samen voor de winnaar. Daarnaast ontvangt de winnaar een gratis exemplaar van de uit te geven bundel.

Winnaars schrijfwedstrijd 'Magie en Tovenaars' bekend!

Van 25 februari t/m 25 april 2019 organiseerde uitgeverij Keytree in samenwerking met Schrijverspunt een schrijfwedstrijd in het genre Fantasy met als thema: Magie en tovenaars. Voor deze wedstrijd ontvingen we bijna 90 verhalen.

Meer dan 80 (een aantal verhalen voldeed niet aan de voorwaarden) leuke, originele, ontroerende en onthutsende verhalen hebben we mogen ontvangen. Bij dezen bedanken we iedereen die één of meerdere verhalen heeft ingestuurd!

De winnaar van het openingsverhaal en het boekenpakket is:

Steven Standaert met het verhaal Welp

Benieuwd of jouw verhaal in de bundel wordt opgenomen? Lees gauw verder!

Alle verhalen/auteurs voor de bundel (in willekeurige volgorde):

Steven Standaert : Welp

KT Sterling: het geheime verlangen van de tovenaar

Ellen Kusters: Wichard en Arnoldus

Petra van Engelenburcht: Magie

Tara Bakker: Ontheemd

Reinder Veelinx: Vlak voor de zoveelste zondvloed

Claudia Heijnen: Sneeuwvogel

Cindy Hovins: ook heksen maken foutjes

Nicole Houkes: Keria, de Donaktovernares

Marco Stroo: Vuurstormen

Edith E: Ik, de simpele geest van het Magische Boeck der leevensvraagstukken

Jorrit Stelma: En voor mijn volgende truc

Erik van der Velden: Het geheim van de bovenkamer

Hans van den Berg: De magiër

Emmelie Arents: De simulatie

Michelle Arts: Vogelvrij

Roos Vroonhof: Jachtseizoen

Anke van der Meer: De laatste reis

Pepijn Vissers: Toverraad en Traditie

Alain de Kinder: Quovadis

Morrigan Capall: Ravenheer

JN Martina: De grote bloedoorlog

Roelof Ham: Windruiter

Mark Tamminga: Het wisselhuis

Olga Ponjee: De uitverkorene

Jane Barnaby: Het perfecte slachtoffer

Arno Berendts: Merlijn komt los

Hasan Habibovic: Schaduwwezens

Renata R: Bergera en de vloek van van Arendus

Melanie Steentjes: Brandend oordeel

Nakita Veltman: Wrok

Jan Sebrechts: Zwarte zielen

Kees Scheurwater: De balans

Ben Blom: Echte vrienden

Jens van Neyghem: Magie van papier

Sarah Lenaars: Het meisje in de spiegel

Emsie Max: Als de maan verdwijnt

Yvonne Sonke: De hologrammen van Remuko

Selah Schonewille: De kleur van de bliksem

Annette Akkerman: De wonderlijke verdwijning van een schrijversblok

Magriet Spijker: Harde aarde en dansende vuurvliegjes

Liesbeth Jochemsen: De poppenjongen

Sandy Stokkel: Een bijzondere gave

Ans de Haan: De ontmoeting

Ido Venhuizen: De patstelling

Miranda Weernink: Voorzichtig

Frans van der Eem: De spreukendief

Eveline Boonstra: De Duistere Koets

Johan Tode: De vernietiging

Felicia Trenning: Timotheus


We feliciteren de winnaar van het boekenpakket en alle schrijvers waarvan het verhaal zal worden opgenomen in de bundel.


Na verschijning zal de bundel te koop zijn in elke boekenwinkel in België en Nederland.

Meer informatie over de verschijningsdatum etc. zal t.z.t. te vinden zijn op de website van Keytree.

Schrijfwedstrijd Magie en Tovenaars

Timotheus

Bliksemschichten schoten links en rechts ongecontroleerd over het ondergesneeuwde veld. Jared vloekte binnensmonds terwijl hij wanhopig probeerde zijn magie onder controle te krijgen. Het zou niet lang duren of de Raad zou hem opmerken. De straffen voor minderjarigen die zonder toezicht magie gebruikten waren zwaar en weermagie was uit den boze voor iedere tovenaar, jong of oud. Maar hij moest het proberen. Hij was het zijn ouders verschuldigd. 

 
Er klonk een luide klap, gevolgd door een angstaanjagend gekraak en Jared keek geschrokken om zich heen. Op een paar meter achter hem had de bliksem een grote boom getroffen; het had de stam in tweeën gespleten en de kale takken verbrijzeld. Binnen in de gespleten stam knetterde een beginnend vuurtje. Jared hief zijn handen in een laatste poging de bliksem onder controle te krijgen, maar bliksem was een natuurverschijnsel en natuurverschijnselen lieten zich niet zo gemakkelijk besturen. Weermagie was één van de moeilijkste takken van de magie en het was ten strengste verboden de natuur te beïnvloeden. Jared begon langzaam te begrijpen waarom dat zo was. 
 
Angst sloeg hem om het hart toen een bliksemschicht vlak voor zijn voeten de aarde in schoot, een grote cirkel van verschroeide grond achterlatend. Jared aarzelde geen seconde, hij draaide zich zo snel om dat hij bijna over zijn eigen voeten struikelde, herstelde zich snel en zette het op een lopen. Hij rende de besneeuwde vlakte over, zijn voeten zakten weg in de sneeuw. Toen hij de huizen aan de rand van het dorpje zag opdoemen in de verte bleef hij abrupt staan. Hij zou niet alleen een groter risico lopen om betrapt te worden op het gebruik van weermagie als hij rechtstreeks naar huis zou gaan, hij zou ook de bewoners van het kleine dorpje in levensgevaar brengen. En hoewel hij er bijna alles voor over had om zijn ouders te vinden, was hij niet van plan er duizenden levens voor op het spel te zetten.  
 
Hij keek even vlug om zich heen en zette toen koers naar het westen, weg van de bewoonde wereld. De bliksem volgde zijn pad over de vlaktes en liet een spoor van verschroeiing achter. 
Jared rende en rende, er leek geen eind te komen aan het eindeloze sneeuwlandschap. En toen, het leek haast wel uit het niets verschenen, stond daar een klein hutje in het midden van niemandsland. Jared herkende het hutje, het was van de oude tovenaar die hij een paar keer had gezien in het huis van zijn ouders. Hoewel zijn ouders hem hadden verboden op de benedenverdieping te zijn wanneer ze bezoek hadden, was hij altijd nieuwsgierig geweest naar het geheimzinnige bezoek van zijn ouders en had hij meer dan eens gesprekken door de dunne muren van hun huisje afgeluisterd  en het bezoek via de spleten tussen de houten planken begluurd. 
Nu leek die nieuwsgierigheid van een kleine jongen ineens zijn leven te kunnen redden. Hij rende zo snel hij kon naar het hutje van de oude tovenaar en bonsde op de kleine houten deur. De deur ging op een kiertje open en een zware mannenstem klonk uit het hutje, het was niet meer dan een fluistering. Jared kon de stem niet verstaan, het luide bonken van zijn hart leek alle andere geluiden te overstemmen. Hij dwong zichzelf tot bedaren te komen alvorens hij begon te spreken.
 
‘Mijn naam is Jared Goodfine, goedenacht meneer. U kende mijn ouders..’ Jared had zijn woorden met enige zorgvuldigheid gekozen, hij wist immers niet zeker of deze oude tovenaar kwaad in de zin had. Hoewel hij de reden ervan niet wist, hadden zijn ouders hem ongetwijfeld niet voor niets altijd verborgen gehouden als er bezoek kwam. 
De deur van het hutje protesteerde zachtjes toen de oude man hem verder openduwde. Jared kon nu een gedeelte van de hut zien. Een goudgeel licht verlichtte de ruimte, achter de oude man knetterden vlammen in de kleine haard. Veel meer dan een stel versleten leunstoelen, een kleine, versleten tweezits bank en een gammele tafel stonden er niet in de kleine ruimte. De wanden waren bekleed met plafondhoge boekenkasten vol met boeken. 
‘Goodfine.’ De oude man sprak met een krakende stem alsof hij jaren niet gesproken had en liet zijn blik onderzoekend over Jared glijden. ‘Weermagie.. dat is toch niet wat je ouders je aangeleerd hebben, mijn jongen? Ik dacht toch dat zij van betere huize kwamen. Sharona.. je moeder, was de meest getalenteerde heks die ik ooit heb ontmoet, en ik heb er vele ontmoet in mijn lange tijd op deze aarde.’ 
Jared sloeg zijn ogen beschaamd neer. 
‘Leg me weldra maar uit wat je in je hoofd hebt gehaald, eerst moeten we deze bezwering tot bedaren zien te brengen,’ voegde de oude man toe. Het viel Jared op dat hij even oud klonk als dat hij eruitzag. Zijn warrige, witte baard hing tot op zijn buik en zijn even warrige witte haar was lang, langer dan Jared ooit had gezien. Hij keek toe hoe de oude man met zijn verfijnde handbewegingen de bezwering stukje voor stukje tot bedaren bracht. De bliksem had de grond rondom het kleine houten hutje flink aangetast en er ging een vlaag van schuldgevoelens door Jared heen. De felle, lange bliksemschichten waren nu niets meer dan kleine, zachte lichtflitsen in de wolken aan de donkere nachthemel. 
 
Voor zijn gevoel was de oude man uren in de weer geweest met omkeerbezweringen, maar in werkelijkheid had het nog geen tien minuten in beslag genomen. Jared keek de oude man vol bewondering aan toen hij zich naar hem toe draaide en hem nogmaals aansprak op het gebruik van weermagie en de straffen die erop staan. De oude man wenkte hem en Jared stapte de kleine hut binnen. 
‘Ik ben gewoon radeloos, meneer. Mijn ouders zijn al zo lang verdwenen en ik maak me zo’n zorgen om hen. Ik vroeg me af of ik met deze bezwering erachter zou kunnen komen of ze nog in leven waren, begrijpt u,’ fluisterde Jared zachtjes. ‘Soms weet ik het niet meer.’
‘Dat begrijp ik heel erg goed, kindje. Ik kan je ook geen antwoorden geven over je ouders. Ik weet dat ze naar Tanzania moesten voor een klus voor de Raad, maar ik heb vernomen dat ze nooit op de locatie zijn aangekomen. Niemand heeft nog iets van hen vernomen sinds hun vertrek. Maar dit is niet de juiste manier, mijn jongen.’ De oude man maakte een handgebaar naar het kleine raampje aan de zijkant van de hut. De donkere hemel was tot rust was gekomen en stond nu weer vol met blinkende sterren. Hij keek Jared aan met een blik van medeleven. Jared voelde de tranen achter zijn ogen branden, maar hij  slikte ze vlug weg. Hij schraapte kort zijn keel, bedankte de oude man en had zijn hand al op de klink van de kleine houten deur gelegd toen hij een hand op zijn schouder voelde.
‘Blijf toch nog even, mijn jongen,’ sprak de oude man vermoeid. ‘Het is midden in de nacht en het is een flinke wandeling terug.’
 
Jared knikte kort en ging zitten in de stoel waar de oude man naar gebaarde. De oude man verdween achter een oud uitziend, donkerrood gordijn en kwam niet lang daarna terug met een langwerpig houten blad in zijn handen. Erop stonden twee theekopjes en een antieke theepot waar stoom vanaf kwam. Hij schonk voor hen allebei een kop in. Jared pakte de thee dankbaar aan, wuifde kort met zijn hand erover, een afkoelbezwering prevelend en nam dankbaar een flinke slok van de thee. Het had een zoete smaak, kaneel met een vleugje suiker, dacht Jared. Ze praatten nog een hele tijd, over Jared en over zijn ouders. De oude man vertelde over zichzelf en de dingen die hij had meegemaakt op zijn wereldreizen. Hij heette Timotheus en hij was driehonderdtweeëntwintig jaar oud. Na een lang gesprek viel Jared op de oude, stoffige bank in een rustige slaap. Zo rustig had hij in weken niet geslapen.
Dit artikel delen?
Pin It
  • Hits: 34
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief