Meedoen is gratis!
Schrijfwedstrijd Magie en Tovenaars

Inzenden van een verhaal is mogelijk van 25-2-2019 t/m 25-4-2019 (24.00 uur).

Uitgeverij Keytree organiseert in samenwerking met Schrijverspunt een schrijfwedstrijd. Als genre voor de schrijfwedstrijd gaan we uit van Fantasy, een genre dat zich kenmerkt door het gebruik van fictieve verhalen, verzonnen wezens en imaginaire werelden.

Als thema voor deze wedstrijd is gekozen voor: Magie en tovenaars.

De voorwaarden voor deelname zijn:

  • Deelname is mogelijk van 25-2-2019 t/m 25-4-2019 (24.00 uur) en alleen voor leden van Schrijverspunt (registratie is gratis!).
  • Verhalen dienen online geplaatst te worden op de website van Schrijverspunt. Je moet hiervoor eerst inloggen.
  • De maximale lengte is 1500 woorden.
  • Je inzending mag nog niet eerder zijn gepubliceerd, zowel op internet of in gedrukte / elektronische media.
  • Het gebruiken van een pseudoniem is toegestaan.
  • Je mag slechts eenmaal deelnemen.
  • Door deelname aan de wedstrijd verleen je Schrijverspunt toestemming om je ingezonden verhaal op de website en in de nog uit te geven bundel te publiceren.
  • Je verhaal is geschreven in de Nederlandse taal.

Wat kun je winnen?

Bij voldoende kwalitatieve inzendingen zal uitgeverij Keytree een bundel uitgeven van de beste verhalen. De redactie van Uitgeverij Keytree en Schrijverspunt bepalen welke verhalen in de bundel worden opgenomen en kiezen de winnaar. Stemmen, likes e.d.zijn welkom maar spelen geen rol in de beoordeling.

Schrijverspunt stelt een boekenpakket samen voor de winnaar. Daarnaast ontvangt de winnaar een gratis exemplaar van de uit te geven bundel.

Winnaars schrijfwedstrijd 'Magie en Tovenaars' bekend!

Van 25 februari t/m 25 april 2019 organiseerde uitgeverij Keytree in samenwerking met Schrijverspunt een schrijfwedstrijd in het genre Fantasy met als thema: Magie en tovenaars. Voor deze wedstrijd ontvingen we bijna 90 verhalen.

Meer dan 80 (een aantal verhalen voldeed niet aan de voorwaarden) leuke, originele, ontroerende en onthutsende verhalen hebben we mogen ontvangen. Bij dezen bedanken we iedereen die één of meerdere verhalen heeft ingestuurd!

De winnaar van het openingsverhaal en het boekenpakket is:

Steven Standaert met het verhaal Welp

Benieuwd of jouw verhaal in de bundel wordt opgenomen? Lees gauw verder!

Alle verhalen/auteurs voor de bundel (in willekeurige volgorde):

Steven Standaert : Welp

KT Sterling: het geheime verlangen van de tovenaar

Ellen Kusters: Wichard en Arnoldus

Petra van Engelenburcht: Magie

Tara Bakker: Ontheemd

Reinder Veelinx: Vlak voor de zoveelste zondvloed

Claudia Heijnen: Sneeuwvogel

Cindy Hovins: ook heksen maken foutjes

Nicole Houkes: Keria, de Donaktovernares

Marco Stroo: Vuurstormen

Edith E: Ik, de simpele geest van het Magische Boeck der leevensvraagstukken

Jorrit Stelma: En voor mijn volgende truc

Erik van der Velden: Het geheim van de bovenkamer

Hans van den Berg: De magiër

Emmelie Arents: De simulatie

Michelle Arts: Vogelvrij

Roos Vroonhof: Jachtseizoen

Anke van der Meer: De laatste reis

Pepijn Vissers: Toverraad en Traditie

Alain de Kinder: Quovadis

Morrigan Capall: Ravenheer

JN Martina: De grote bloedoorlog

Roelof Ham: Windruiter

Mark Tamminga: Het wisselhuis

Olga Ponjee: De uitverkorene

Jane Barnaby: Het perfecte slachtoffer

Arno Berendts: Merlijn komt los

Hasan Habibovic: Schaduwwezens

Renata R: Bergera en de vloek van van Arendus

Melanie Steentjes: Brandend oordeel

Nakita Veltman: Wrok

Jan Sebrechts: Zwarte zielen

Kees Scheurwater: De balans

Ben Blom: Echte vrienden

Jens van Neyghem: Magie van papier

Sarah Lenaars: Het meisje in de spiegel

Emsie Max: Als de maan verdwijnt

Yvonne Sonke: De hologrammen van Remuko

Selah Schonewille: De kleur van de bliksem

Annette Akkerman: De wonderlijke verdwijning van een schrijversblok

Magriet Spijker: Harde aarde en dansende vuurvliegjes

Liesbeth Jochemsen: De poppenjongen

Sandy Stokkel: Een bijzondere gave

Ans de Haan: De ontmoeting

Ido Venhuizen: De patstelling

Miranda Weernink: Voorzichtig

Frans van der Eem: De spreukendief

Eveline Boonstra: De Duistere Koets

Johan Tode: De vernietiging

Felicia Trenning: Timotheus


We feliciteren de winnaar van het boekenpakket en alle schrijvers waarvan het verhaal zal worden opgenomen in de bundel.


Na verschijning zal de bundel te koop zijn in elke boekenwinkel in België en Nederland.

Meer informatie over de verschijningsdatum etc. zal t.z.t. te vinden zijn op de website van Keytree.

Schrijfwedstrijd Magie en Tovenaars

MAGIE.

MAGIE.
‘Luister eens stom stuk vreten!’ Silvas de Geweldige, (Zelf verzonnen titel,) geeft zijn leerling een flinke dreun tegen zijn achterhoofd.
‘Ik vraag je om een maagd en dan kom je hier mee aanzetten?’
Fronsend zet hij zijn handen in de zij, waarbij de naden van het lange paars gewaad kraken.
Ewoud kijkt zijn meester verongelijkt aan. ‘Het is de wedstrijd,’ haalt hij zijn schouders op.
‘Iedereen zoekt maagden, zelfs de kleintjes zijn op. Er staat toch nergens dat jongens niet mogen?’
De tovenaar strijkt peinzend over zijn onderkin en beent heen en weer op zijn korte benen.
Samen met zijn leerling doen ze mee aan de wedstrijd om de titel van beste tovenaar van het land.
Ze kijken naar de jongen die roerloos aan hun voeten ligt. In zijn wit jak en blauwe broek, met zijn ogen dicht en blonde haren in pagekapsel lijkt hij best op een meisje. 
Buiten giert een gouden flits langs, de lucht kleurt paars door een ontploffing verderop.
‘Verdomme,’ Silvas de geweldige rent naar het kleine raam en kijkt naar buiten. Meteen ziet hij een veelvoud aan torens waar tovenaars hun domein hebben. Ook zij willen de eer winnen van beste tovenaar van het land.  Geërgerd draait hij zich aan als bij sommige torens kleurige vlammen of vonken uit de ramen opstijgen. Een teken dat de maagd die zij gebruiken hun magie voldoende kracht geeft.
‘Leeft ie wel, wat heb je gedaan?’ Silvas geeft de roerloze jongen een zetje met zijn voet.
‘Ach, een klein tikje op het hoofd,’ laat Ewoud zijn vuist zien. ‘Daarna in de zak en hierheen.’
De jongen kreunt en beweegt zijn hoofd, hij kan elk moment bijkomen.
‘Vooruit dan maar,’ knikt de tovenaar. ‘Leg hem op de tafel en bind hem goed vast. Ik haat het als ze bijkomen en proberen te vluchten.’
Slivas beent naar de tafel vol met voorwerpen die elke tovenaar nu eenmaal nodig heeft. Het belangrijkste, zijn boek, ligt al open geslagen op een goede magische spreuk.
Terwijl Ewoud de jongen optilt en naar de tafel draagt, buigt de tovenaar over de spreuk en krabt zijn billen. ‘Is een vergrotingsspreuk machtig genoeg,’ vraagt hij zichzelf af. Uit een grote kruik schenkt hij een beker wijn in en slokt dat weg. ‘Het moet iets zijn dat iedereen van de stoel valt vol bewondering en mij zal kiezen als de beste.’ Slivas bladert heftig door het boek, maar is niet overtuigt van zijn eigen spreuken.
Achter hem klinkt heftig gesteun en bonkende geluiden. Als de tovenaar omkijkt is de jongen met de armen en benen wijd vast gebonden en heeft een doek in de mond. Heftig beweegt hij zijn hoofd en probeert iets te zeggen.
‘Zeker om hulp roepen of zoiets, he,’ schudt Ewoud zijn hoofd en drukt het hoofd van de jongen neer. ‘Lig nou maar stil, des te eerder is het voorbij.’
De jongen blijft trappelen en zijn hoofd schudden en vooral proberen iets te zeggen. ‘I… en, Sashee…’
‘Ik heb het! Alle grote toverhoeden op een rijtje,’ lachend springt Slivas rond en grijpt Ewoud beet om hem heen en weer te schudden. ‘Een verdubbelingsspreuk, dat heeft niemand!’ Hij joelt, ‘als ik een maagdelijk meisje neem en haar verdubbel, dan zullen ze mijn spreuk vast kiezen als de beste. Zelfs grootmeester Shasheer zal mij bewonderen en wie weet,’ Slivas bedekt zijn borst en staart vergenoegd voor zich uit. ‘Wie weet wordt ik uitgekozen voor de orde van Merlijn.’ Hij bedekt zijn hoofd en hijgt het uit, ‘mag ik plaats nemen aan de ronde tafel van beste magiërs!’
‘Maar eerst,’ met diepe zucht kijkt hij naar de weerloze jongen. ‘Goed, eventjes afmaken en dan zullen we eens zien wie er de beste is.’
Ewoud haalt de magische dolk uit een kist en overhandigd die met eerbiedige buiging. Slivas neemt de in s-vorm gekromde dolk aan en drukt er een kus op. ‘Mijn schoonheid,’ grijnst hij. ‘Schenk mij eeuwige roem!’
De jongen schudt zijn hoofd, trappelt met zijn vastgebonden benen en blijft maar proberen dat ene te zeggen, ‘i.. en.. Sashee.’
Ze negeren het
‘Hou hem goed stil, mijn jongen en doe zijn ogen dicht. Angst zal de magie verduisteren en dat zou zonde zijn.’
Ewoud buigt grijnzend over het hoofd van de jongen neer en drukt hem neer.
‘I.. en.. Sashee, I,,, en,,, Sashee,’ roept de jongen gesmoord onder hem en zijn benen trappelen heftig.
‘Hou hem goed stil, mijn beste jongen,’ kijkt Slivas ongeduldig om, terwijl hij de spreuk uit zijn
hoofd leert. Plechtig begint hij op te spreken terwijl zijn handen de bijbehorende magische gebaren maken.
Ewoud kijkt bewonderend toe hoe er magische vonken uit de worstachtige vingers springen en er een gouden bal vol energie begint te ontstaan. Snel rukt hij de bloes van de jongen open, zodat zijn slanke borst verschijnt en te zien is hoe angstig hij hijgt.
‘Sss,’ zegt hij geruststellend, terwijl hij het hoofd en de schouders van de jongen neerdrukt. ‘Het gaat vast snel, je zult er echt niets van voelen.’
‘..Il nie.. ..ood,’ jammert de jongen gesmoord onder hem, ‘..il nie.. ..ood!’
De zilveren dolk gaat omhoog, terwijl Slivas de magische spreuk keer op keer herhaalt. De gouden bol vol pure kracht stijgt hoger en straalt zo heftig, dat Ewoud zijn hoofd afwend.
Onder hem hijgt de jongen en kan hij zijn hart voelen bonken van pure angst, tot…
Met een snelle stoot ramt Slivas de dolk in de borst van de jongen en zinkt weg. Zodra het bonkend hart doorboort wordt, ontspringen er felle kleuren en rijzen omhoog, Een regenboog van pure magie boort zich dwars door het dak en stijgt naar de hemel!
‘Já!’ Slivas kijkt naar de pure macht die uit zijn eenvoudige toren opstijgt en houdt de kleine glazen fles eronder. ‘Macht,’ joelt hij! ‘Pure macht! Ik win!’
De regenboog verdwijnt in de fles en het overweldigende magische licht verdwijnt om zich in het flesje samen te ballen.
‘Macht, Ewoud!’ Slivas houdt het flesje stevig vast en staart naar de prachtige magische kleuren die woest kolken, ‘pure macht!’
‘Geweldig meester,’ knikt zijn leerling tevreden. ‘Nu zult u wel winnen.’ Hij laat de jongen los en gaat overeind staan, maar zijn grijns vol bewondering verdwijnt en zijn ogen worden groot.
‘Macht!’ Slivas loopt de kleine kamer op en neer en staart triomfantelijk naar het flesje,  dit is de mooiste en puurste magische macht die ik ooit gezien heb!’
‘Eh meester?’ Ewoud deinst van de tafel weg en kijkt onbehaaglijk rond, ‘meester?’
‘Ze zullen staren! Ze zullen op hun knieën vallen van bewondering en zelfs meester Rasheer zal, zal…’
Slivas kijkt ongedurig om als zijn leerling zijn arm pakt en eraan trekt, ‘m,meester?;
‘Wat!’ De tovenaar roept ongeduldig. ‘Wat sta je nou te dralen, we moeten naar het magische kasteel. We moeten grootmeester Rasheed dit laten zien en hij, hij zal…’ Grijnzend draait hij om, want Ewoud wijst met trillende vingers naar achter hem.
Het wordt stil.  
Meester en leerling grijpen elkaar beet als op de tafel niet langer een jongen ligt, maar een waardige tovenaar in blauw gewaad. Zijn lange grijze baard ligt verward op de borst en daaruit steekt het heft van het magische mes!
M,maar, maar,’ Slivas slikt en bedekt zijn mond terwijl hij mompelt, ‘grootmeester Rasheer!’
Ze kijken elkaar aan en staren naar de dode tovenaar, de machtigste van hun cirkel.
‘Hij is dood meester,’ Ewoud begint te klappertanden, ‘u heeft hem gedood.’  
‘Heilige bimbam!’ Slivas laat de fles vallen en verbergt snel zijn handen achter zijn rug. Hij stapt achteruit en schudt zijn hoofd. ‘Ik heb niets gedood,’ zegt hij schril, ‘jij!’ Hij wijst naar de leerling, ‘jij hebt hem mij gebracht! Jij bent verantwoordelijk!’
‘Oh ja, maar ik heb niet gestoken!’ Ewoud deinst ook achteruit en bedekt zijn mond vol paniek.
‘Jij hebt hem vermoord!’
Ze staren elkaar verwoed hijgend aan en tegelijk naar het flesje vol magische krachten op de grond.
‘Weet je,’ Slivas slikt luid. ‘Wie dat drinkt erft alle magische gaven en, en,’ ze kijken elkaar weer aan. Tegelijk springen ze op het flesje af en beginnen met elkaar erom te vechten.
Duwend, krabbend, gesmoord vloekend en zelfs bijtend proberen ze als eerste de fles te pakken te krijgen.
‘Ik heb ‘m!’ Ewoud klemt joelend de fles tussen zijn vingers.
Slivas trekt met een jubelkreet de stop er uit, ‘nee ik!’ Hij buigt naar voren met open mond, maar een vinger stoot vals in zijn oog. Vlak voor hun reikende monden schiet de magische regenboog omhoog, breekt het dak open en verdwijnt gierend in de lucht.
‘Oh nee!’ Slivas krabbelt steunend overeind en betast zijn pijnlijke oog.
Ewoud bedekt de lelijke bijtwond op zijn hand.
Ze kijken elkaar beschuldigend aan en naar de dode tovenaar. Langzaam raapt Slivas het lege flesje op en krijgt een idee. ‘Breng me een nieuwe,’ grijnst hij.
‘Een nieuwe tovenaar, meester?’ Ewoud gaat naar de tafel, ‘durft u dat wel?’
‘Natuurlijk wel, ze zijn allemaal maagd toch?’
‘Zeker,’ knikt Ewoud en ramt de dolk in zijn meester.
Dit artikel delen?
Pin It

Schrijfwedstrijd

  • Hits: 84
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief