Loading...
Meedoen is gratis!
Schrijfwedstrijd Magie en Tovenaars

Inzenden van een verhaal is mogelijk van 25-2-2019 t/m 25-4-2019 (24.00 uur).

Uitgeverij Keytree organiseert in samenwerking met Schrijverspunt een schrijfwedstrijd. Als genre voor de schrijfwedstrijd gaan we uit van Fantasy, een genre dat zich kenmerkt door het gebruik van fictieve verhalen, verzonnen wezens en imaginaire werelden.

Als thema voor deze wedstrijd is gekozen voor: Magie en tovenaars.

De voorwaarden voor deelname zijn:

  • Deelname is mogelijk van 25-2-2019 t/m 25-4-2019 (24.00 uur) en alleen voor leden van Schrijverspunt (registratie is gratis!).
  • Verhalen dienen online geplaatst te worden op de website van Schrijverspunt. Je moet hiervoor eerst inloggen.
  • De maximale lengte is 1500 woorden.
  • Je inzending mag nog niet eerder zijn gepubliceerd, zowel op internet of in gedrukte / elektronische media.
  • Het gebruiken van een pseudoniem is toegestaan.
  • Je mag slechts eenmaal deelnemen.
  • Door deelname aan de wedstrijd verleen je Schrijverspunt toestemming om je ingezonden verhaal op de website en in de nog uit te geven bundel te publiceren.
  • Je verhaal is geschreven in de Nederlandse taal.

Wat kun je winnen?

Bij voldoende kwalitatieve inzendingen zal uitgeverij Keytree een bundel uitgeven van de beste verhalen. De redactie van Uitgeverij Keytree en Schrijverspunt bepalen welke verhalen in de bundel worden opgenomen en kiezen de winnaar. Stemmen, likes e.d.zijn welkom maar spelen geen rol in de beoordeling.

Schrijverspunt stelt een boekenpakket samen voor de winnaar. Daarnaast ontvangt de winnaar een gratis exemplaar van de uit te geven bundel.

Winnaars schrijfwedstrijd 'Magie en Tovenaars' bekend!

Van 25 februari t/m 25 april 2019 organiseerde uitgeverij Keytree in samenwerking met Schrijverspunt een schrijfwedstrijd in het genre Fantasy met als thema: Magie en tovenaars. Voor deze wedstrijd ontvingen we bijna 90 verhalen.

Meer dan 80 (een aantal verhalen voldeed niet aan de voorwaarden) leuke, originele, ontroerende en onthutsende verhalen hebben we mogen ontvangen. Bij dezen bedanken we iedereen die één of meerdere verhalen heeft ingestuurd!

De winnaar van het openingsverhaal en het boekenpakket is:

Steven Standaert met het verhaal Welp

Benieuwd of jouw verhaal in de bundel wordt opgenomen? Lees gauw verder!

Alle verhalen/auteurs voor de bundel (in willekeurige volgorde):

Steven Standaert : Welp

KT Sterling: het geheime verlangen van de tovenaar

Ellen Kusters: Wichard en Arnoldus

Petra van Engelenburcht: Magie

Tara Bakker: Ontheemd

Reinder Veelinx: Vlak voor de zoveelste zondvloed

Claudia Heijnen: Sneeuwvogel

Cindy Hovins: ook heksen maken foutjes

Nicole Houkes: Keria, de Donaktovernares

Marco Stroo: Vuurstormen

Edith E: Ik, de simpele geest van het Magische Boeck der leevensvraagstukken

Jorrit Stelma: En voor mijn volgende truc

Erik van der Velden: Het geheim van de bovenkamer

Hans van den Berg: De magiër

Emmelie Arents: De simulatie

Michelle Arts: Vogelvrij

Roos Vroonhof: Jachtseizoen

Anke van der Meer: De laatste reis

Pepijn Vissers: Toverraad en Traditie

Alain de Kinder: Quovadis

Morrigan Capall: Ravenheer

JN Martina: De grote bloedoorlog

Roelof Ham: Windruiter

Mark Tamminga: Het wisselhuis

Olga Ponjee: De uitverkorene

Jane Barnaby: Het perfecte slachtoffer

Arno Berendts: Merlijn komt los

Hasan Habibovic: Schaduwwezens

Renata R: Bergera en de vloek van van Arendus

Melanie Steentjes: Brandend oordeel

Nakita Veltman: Wrok

Jan Sebrechts: Zwarte zielen

Kees Scheurwater: De balans

Ben Blom: Echte vrienden

Jens van Neyghem: Magie van papier

Sarah Lenaars: Het meisje in de spiegel

Emsie Max: Als de maan verdwijnt

Yvonne Sonke: De hologrammen van Remuko

Selah Schonewille: De kleur van de bliksem

Annette Akkerman: De wonderlijke verdwijning van een schrijversblok

Magriet Spijker: Harde aarde en dansende vuurvliegjes

Liesbeth Jochemsen: De poppenjongen

Sandy Stokkel: Een bijzondere gave

Ans de Haan: De ontmoeting

Ido Venhuizen: De patstelling

Miranda Weernink: Voorzichtig

Frans van der Eem: De spreukendief

Eveline Boonstra: De Duistere Koets

Johan Tode: De vernietiging

Felicia Trenning: Timotheus


We feliciteren de winnaar van het boekenpakket en alle schrijvers waarvan het verhaal zal worden opgenomen in de bundel.


Na verschijning zal de bundel te koop zijn in elke boekenwinkel in België en Nederland.

Meer informatie over de verschijningsdatum etc. zal t.z.t. te vinden zijn op de website van Keytree.

Schrijfwedstrijd Magie en Tovenaars

Brandend oordeel

“Nog laatste woorden?”
De blond jongen spuugde in het gezicht van de beul.
“Jullie zullen allemaal branden in de hel.”
Tranen glommen in zijn helderblauwe ogen. Mara kon haar blik niet van hem afwenden. Zoveel haat… ze kon het hem niet kwalijk nemen, maar zelf zou ze mensen nooit zó kunnen haten.
“Jij eerst.”
En met die woorden stak de beul de vuurstapel aan en zette een stap achteruit. De stapel hout vatte vlam. De menigte rondom Mara kwam brullend tot leven.
“Hoera!”
“Brand in de hel, vuile magiër!”
“Dood aan alle magiërs!”
Applaus en gejoel steeg de lucht in en leek het vuur verder aan te wakkeren. De jongeman, vastgebonden aan een houten paal, werd omgeven door een gouden gloed. Mara kreeg kippenvel over haar hele lijf. Het vuur kroop van zijn voeten omhoog.
Mara`s blik kruiste die van de jongen. Zijn ogen doordrongen de hare. Haar adem stokte. Zijn mondhoeken kropen omhoog, lichtjes. Vlammen likten aan zijn gezicht en zijn glimlach smolt weg. Het licht in zijn ogen doofde.
Het rumoer van de menigte vervaagde tot een dof achtergrondgeluid. Al het licht verdween uit de wereld tot een zwart niets. Het laatste wat ze zag voor de ze grond raakte, was het hellevuur.

Bevrijd mij.

Koud!
Mara slaakte een verschrikte kreet. Het washandje viel van haar voorhoofd.
“Mijn kind, je bent wakker.” Thelonius stond met een bezorgde uitdrukking over haar heen gebogen.
“Wat… is er gebeurd?”
“Je bent flauwgevallen… Wat deed je daar in de eerste plaats?”
Mara zuchtte.
“Ik… weet het niet. Ik denk dat ik… mijzelf wilde voorbereiden.”
“Mara… ”
De deur knalde open en een grote man stormde hun huis binnen. De houten muren trilden en potten en pannen maakten een hels kabaal toen ze de grond raakten.
“Mara, we hebben je hulp nodig!”
“Kalmeer Maarten, straks stort de hele boel hier in elkaar.”
Mara kwam overeind en sprong van het bed.
“Vertel het me onderweg maar.”
“Mara, doe rustig… ”
Mara wuifde Thelonius` zorgen weg.
“Maakt u zich geen zorgen over mij, oom. Ik voel me prima. Ik heb een taak te volbrengen.”
Ze liep langs hem heen en greep de donkerbruine tas van tafel.
“Oké, laten we gaan. Vertel me alles.”
Maarten wierp haar een dankbare glimlach toe.
“Ik wist dat ik op jou kon rekenen.”

Bevrijd mij!

Ze liepen door het dorpje naar het bos. Onderweg vertelde Maarten, Mara wat er precies gebeurd was.
“Ik wist niet dat je zo slecht tegen brandstapels kon, Mara.”
Maarten glimlachte naar haar.
“Dat was het niet, ” zei Mara, op zoek naar woorden om het uit te leggen.
“… Twee… drie!” De mannen riepen en gooiden hun gewicht tegen de boom. De stronk was nog groter dan ze uit Maartens verhaal had opgemaakt.
Ze snelde naar Ylle toe en hurkte bij hem neer. Bloed doordrenkte de bosgrond.
“Mara, dank de goden!”
“Hoe voel je je, Ylle?”
“Ik… ”
Hij hoestte bloed.
Mara glimlachte hem bemoedigend toe en legde een hand op zijn goede schouder.
“Houd vol Ylle, alles komt goed.”
Ze rommelde in haar tas tussen de potjes en flesjes. Zolang die boomstam op hem lag, was er niet veel dat ze voor hem kon doen. Zelfs al zouden de houthakkers erin slagen de boom van hem af te tillen, dan nog waren zijn kansen minuscuul.
Tenzij…
Mara`s handen trilden en de kleine haartjes op haar arme stonden recht overeind.
Ylles ogen draaiden in hun kassen en hij rochelde.
“Ylle?”
Hij had het bewustzijn verloren.
“Het is nu of nooit jongens!” schreeuwde Mara.
De houthakkers keken elkaar aan en leken een beslissing te nemen. Ze verspreidden zich strategisch en grepen de boomstam vast.
“Eén!”
Mara nam de situatie in zich op. De houthakkers waren sterke mannen, maar de boomstam was gigantisch.
“Twee!”
De houthakkers hadden geen oog voor Mara.
“Drie!”
De mannen kreunden en zuchtten. Zweet parelde van hun gezichten en hun spieren spanden vervaarlijk aan. De boomstam gaf voor geen millimeter mee.
Mara legde haar linkerhand op Ylles schouder. Haar rechterhand legde ze op de bast net boven Ylles hoofd. Ze begroef haar tenen in de aarde en concentreerde zich op de energievelden onder haar en de energiebanen in haar eigen lichaam.
Al snel begon ze van top tot teen te tintelen. Ze voelden de magie door haar lijf stromen.
“Er komt beweging in jongens, volhouden!”
Mara liet de magie uit haar vingertoppen naar de boom vloeien. Omhoog, ga omhoog boom. Tegelijkertijd vloeide de magie door haar rechterhand naar Ylle. Red hem, laat hem niet doodgaan.
Langzaam schoof de boom weg. Een roze blos verscheen op Ylles wangen.
Mara spiedde om zich heen. Iedereen was druk aan het trekken en duwen aan de boom. Niemand had haar gezien.
Zeker?
De houthakkers schreeuwden het uit en met een laatste ruk, vloog de boom van Ylle af.
“We hebben het gedaan mannen!”
“Gaat hij het overleven?” riep iemand Mara toe.
Mara keek naar hem op en knikte hem glimlachend toe.
“Dank de goden!”
De houthakkers lachten opgelucht en klopten elkaar tevreden op de schouders. Allemaal, behalve één. Maarten keek haar fronsend aan. Toen hun blikken kruisten, keek hij snel weg. Zijn vuisten waren gebald.

Ze zullen komen voor je, net zoals ze kwamen voor mij.
Mara woelde in haar bed.
Hij wéét het. Kom naar mij toe, bevrijd mij en ik bevrijd jou.
Al de hele dag hoorde ze de stem van de jongen in haar hoofd. Ze had gehoopt dat als ze hem zou negeren, het uiteindelijk vanzelf zou ophouden. Hij was echter hardnekkig…
“Mara!”
Ze schrok wakker en kwam overeind.
“Oom, wat is er?”
Thelonius staarde bedroefd uit het raam.
“O kind toch…”
Mara draaide haar nek zo snel om dat ze hem bijna verrekte en wierp een blik uit het raam.
Een roodgouden zee golfde dichterbij. Hooivorken en fakkels. Maarten liep voorop.
Ze zijn gekomen om je te halen.
Mara snikte. Haar hele lichaam trilde. Ze draaide zich om naar haar oom. Hij keek haar hulpeloos aan.
Bevrijd mij en ik bevrijd jou.
Mara sprong overeind en greep haar mantel.
“Mara… ”
Ga weg en kijk niet meer achterom.
Ze rende de achterdeur uit, de nacht in.

Het was alsof haar voeten een eigen leven leidden. Ze rende en stopte niet totdat ze het dorpsplein bereikte.
De brandstapel was inmiddels weggehaald. Kleine hoopjes as waren het enige bewijs van het tafereel dat niet eens zo lang geleden hier had plaatsgevonden.
Een goudpaars schijnsel verscheen in de zwarte lucht voor haar en zweefde langzaam vooruit. Gefascineerd volgde ze de magische sliert mist. Die leidde haar ongezien naar een geheime ingang van het kasteel, vooraleer hij in het niets vervaagde.
Nieuwsgierig sloop Mara de lange trappen naar de kelder af.
Haar adem stokte.
Voor haar stond het meest prachtige wezen dat ze ooit had gezien.
Zijn schubben waren als die van een krokodil, maar dan vele malen groten. Dieppaars met een goudgele schijn. Een zware keten lag om zijn nek. Hij staarde haar indringend aan.
Hij sprak: “Dank voor het komen, Mara.”
Zijn stem was als een fluistering van de wind, zacht en helder maar o zo sterk, diep en alles verwoestend.
“Waarom boeten wij voor wat een paar driftige tovenaars besloot te doen, honderden jaren geleden? Jarenlange folteringen en executies. Zoveel onschuldige levens genomen van zij die alleen maar hun magie wilden gebruiken om te helpen… ”
Tranen gleden over Mara`s wangen.
“Zullen ze ons ooit accepteren?”
Hij keek haar triest aan en schudde zijn kop in ontkenning.
“Als ik je bevrijd… ga je ze pijn doen? De mensen in het dorp?”
Nee.
De magie vloog uit Mara`s vingertoppen en knalde de verankering van de ketenen uit de stenen muur naast haar.
De draak spreidde zijn gigantische vleugels en Mara zette instinctief een stap achteruit.
Vrees mij niet. Jij en wezens zoals ons hebben niets te vrezen. Klim op mijn rug en ik breng je naar ongekende hoogtes.

De draak ontvouwde zich als het ware en steeg omhoog, dwars door het gesteente en bouwwerk van het kasteel heen. Mara drukte zich plat tegen de ruwe schubben en hield zich stevig vast. Het kasteel stortte in en de frisse nachtlucht kwam Mara tegemoet. Ze gingen steeds hoger en hoger…
Open je ogen.
Mara opende haar ogen. Ze zweefden boven het dorp. Deuren gingen open en toen weer snel dicht. Een grote menigte staarde omhoog. Fakkels en hooivorken vielen uit hun van angst verlamde handen.
Een houten huisje vatte vlam en het vuur verspreidde zich laaiend snel. Een brandende man rende rond en stak alles op zijn pad in de fik. Gegil en paniek verspreidde zich. Mensen vielen over elkaar heen en duwden en trokken om te ontsnappen aan de steeds groter wordende vuur van zee. Het was een verloren zaak.
De draak grinnikte en draaide zijn kop naar Mara toe.
“Ze zullen allemaal branden in de hel,” fluisterde ze hem toe.
Het dorp en de mensen gingen in vlammen op.
Mara keek op hen neer. Ze glimlachte.
Wat je zaait zul je oogsten…

 

Dit artikel delen?
Pin It
  • Hits: 31
Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief