Klik hier voor informatie over het gebruik van de tekstverwerker
Door eerst een keuze te maken voor de schrijfactiviteit waar je aan mee wilt doen verschijnt een tekstverwerker om je artikel toe te voegen. Dit is een toelichting voor het gebruik van de tekstverwerker. 

Tabblad: Inhoud

Vul bij Titel* de titel van je artikel in. Het alias invullen is niet noodzakelijk (alleen als de titel al in gebruik is).
In de tekstverwerker kun je vervolgens je tekst toevoegen (knippen en plakken is mogelijk) en bewerken.

Belangrijkste functies van de tekstverwerker:

bold cursief onderstreept Beperk het gebruik van hoofdletters, vetgedrukte, cursieve of onderstreepte tekst zoveel mogelijk. Dit komt namelijk al snel schreeuwerig over.
toevoegen headings Middels de dropdown lijsten kun je je tekst (beperkt) opmaken. Gebruik altijd deze headings/opmaak in plaats van het handmatig vergroten of vet maken van de tekst. Op deze manier gebruikt het artikel de standaard opmaak van onze website.
aanpassen letterkleur Hiermee kun je de letterkleur en achtergrondkleur van je tekst aanpassen. Gebruik ook deze knoppen bij voorkeur niet.
knippen kopieren plakken Met deze knoppen kun je tekst knippen, kopiëren en plakken. Let hierbij goed op! Gebruik altijd de plakknop met de T erin. plakken als platte tekst Hiermee plak je de tekst in als platte tekst, zonder opmaak. Vaak ontstaan problemen doordat de opmaak van een gekopieerde tekst wordt meegekopiëerd vanuit bijvoorbeeld Microsoft Word.
genummerde lijsten Met deze knoppen kun je lijsten toevoegen aan je teksten, desgewenst met cijfers of bullets voor elke regel.
afbeelding toevoegen Hiermee kun je een afbeelding plaatsen in een artikel. Wil je een afbeelding toevoegen dan dien je over de rechten voor publicatie van die afbeelding te beschikken. Schrijverspunt aanvaardt geen aansprakelijkheid in deze. Een zelf gemaakte foto of een rechtenvrije foto is geen probleem.
ongedaan maken Hiermee maak je de laatste wijziging ongedaan.
Lees voor het opslaan van je inzending eerst de publicatievoorwaarden!
De publicatievoorwaarden
 • Inzendingen dienen te voldoen aan de voorwaarden, Nederlandstalig en van voldoende kwaliteit (grammaticaal en inhoudelijk) te zijn. We accepteren geen afbeeldingen van een tekst, maar alleen de daadwerkelijke tekst! 
 • Agressieve, onwettelijke, lasterlijke, racistische, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen, naar interpretatie van de redactie, zijn niet toegestaan. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen, zonder opgave van redenen, niet te publiceren, resp. te verwijderen.
 • De auteursrechten van een inzending blijven te allen tijde bij de inzender. Schrijverspunt brengt geen wijzigingen aan in de tekst.
 • Inzenders mogen geen door rechten beschermde teksten of afbeeldingen plaatsen.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie (zoals e-mailadressen, website en/of telefoonnummers) is niet toegestaan evenals teksten, advertenties en links van promotionele dan wel commerciële aard.
 • De redactie is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van de activiteiten van leden op Schrijverspunt, noch in Nederland, noch daarbuiten. De inzender blijft als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn/haar bericht(en).
 • Bij inzending hanteert Schrijverspunt de  actuele privacyregels. Onze privacyverklaring is onderaan op elke pagina te vinden.
 • Door het insturen van je schrijfactiviteit stem je in met deze voorwaarden.

Hieronder kun je artikel toevoegen. Let op de tijd als je je tekst hier gaat bewerken! Opslaan binnen 15 minuten is dan noodzakelijk!

 • Schrijfopdracht
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • Essay
 • Haiku
 • Poëzie
 • Senryu
 • Limerick
 • Vrij vers
 • 55 woorden
 • Kort verhaal
 • Flitsverhaal
 • Volksverhalen
 • SF & Fantasy
 • Proefstuk
 • Ik, schrijver
 • 3 kleuren
 • Schrijfopdracht
 • Mijn schrijftip
 • Schrijfopdracht

  89 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Kijk bij de verschillende schrijfopdrachten om mee te doen.
 • Blog

  256 gepubliceerde artikelen.
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij/zij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl. In een persoonlijke blog draait het erg om de verteller die opschrijft wat hij of zij zelf allemaal meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de dagelijkse beslommeringen als moeder van twee kleine kids (mamablog) zijn.
  Maximaal 1000 woorden. 
 • Column

  437 gepubliceerde artikelen.
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.
  Maximaal 750 woorden.
 • Cursiefje

  519 gepubliceerde artikelen.
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon, relativeert de realiteit en verzacht de problemen. 
  Maximaal 750 woorden.
 • Essay

  1 gepubliceerde artikelen.
  Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een we­ten­schap­pe­lijk, cul­tu­reel of fi­lo­so­fisch on­der­werp, waarin de schrijver zijn persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen.
  Maximaal 1000 woorden.
 • Haiku

  267 gepubliceerde artikelen.
  Haiku is een vorm van Japanse dichtkunst waarin de natuur, of iets in de natuur, centraal staat, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht..
 • Poëzie

  1144 gepubliceerde artikelen.
  Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
  Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .
 • Senryu

  400 gepubliceerde artikelen.
  Senryu is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen. We accepteren alleen gedichten in tekst en dus geen afbeelding van een gedicht.
 • Limerick

  33 gepubliceerde artikelen.
  Een limerick is een gedicht van vijf regels met het rijmschema a a b b a. In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam die meestal gekozen wordt vanwege het rijm. Voorts heeft een limerick vaak humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.
 • Vrij vers

  18 gepubliceerde artikelen.

  Een vrij vers is een gedicht zonder regelmatige strofebouw. De eerste strofe telt bijvoorbeeld zes, de tweede twee, de derde vijf verzen. Het gaat om poëtische teksten die vooral een sfeer oproepen. De strofe in een vrij vers heeft veelal een eenheid van idee. Vrije verzen hebben vaak eveneens geen vast maatsysteem. Het ontbreken van (eind)rijm komt eveneens vrij vaak voor in het vrije vers. Daarentegen komt binnen- en middenrijm veel voor in vrije verzen en soms zelfs voorrijm.

 • 55 woorden

  1025 gepubliceerde artikelen.
  Waarom een verhaal in exact 55 woorden (incl. titel)? Omdat de vorm ons dwingt te schrappen tot de essentie van wat we willen zeggen. “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”, of anders gezegd, in weer een andere taal: “Less Is More.” Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55 woorden, inclusief de titel, worden verteld.
 • Kort verhaal

  981 gepubliceerde artikelen.
  Een kort verhaal kenmerkt zich doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Dus geen vervolg! 
  Fragmenten uit gepubliceerde manuscripten of vervolgverhalen zijn niet toegestaan en verwijderen we! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Flitsverhaal

  117 gepubliceerde artikelen.
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een krachtig en compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 150) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Geen zgn quotes, wijsheden, gezegden, etc. Het meest beknopte en sprekend voorbeeld van een flitsverhaal is het verhaal dat Ernest Hemingway schreef.
  " Te koop: babyschoenen. Nooit gedragen."
 • Volksverhalen

  39 gepubliceerde artikelen.
  Sprookjes behoren tot een oude orale traditie en bevatten vaak een zedenles of diepere wijsheid. Het woord sprookje is afgeleid van het middeleeuwse 'sproke', dat verhaal of vertelling betekent. Als ongeschreven vertelling richtte een sproke zich tot ongeletterde volwassenen. De bekende sprookjes kennen we natuurlijk allemaal maar we lezen/horen ook graag verhalen die zelf verzonnen zijn. In deze schrijfactiviteit bieden we de mogelijkheid om zelf verzonnen sprookjes of een fabel toe te voegen. Gewoon om lekker voor te lezen voor kinderen of wie ze ook maar horen wil.
  Maximaal 1000 woorden.
 • SF & Fantasy

  10 gepubliceerde artikelen.
  Science fiction en Fantasy vallen beide onder een speculatief fictiegenre waarin veel elementen, personages en instellingen worden gecreëerd uit verbeeldingskracht en speculatie in plaats van uit de realiteit en het dagelijks leven. Er is echter een duidelijk verschil tussen science fiction en fantasy. Science fiction is gebaseerd op wetenschap en technologie en geeft daarom scenario's weer die op een dag waar zouden kunnen zijn. Fantasie daarentegen heeft betrekking op veel bovennatuurlijke elementen en vindt plaats in een wereld die niet bestaat en nooit kan bestaan.
  Bij een SF of Fantasyverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
 • Proefstuk

  19 gepubliceerde artikelen.
  Je schrijft veel en graag en bent meestal tevreden over je schrijfresultaten. Je deed al mee aan schrijfactiviteiten en schrijfwedstrijden maar je kunt nu ook een verhaal of gedicht laten zien waar je echt trots op bent of... waar je juist nog over twijfelt maar wat je wel graag aan anderen wilt laten zien. Dat is mogelijk in deze rubriek. Leden van Schrijverspunt kunnen in deze rubriek een schrijfresultaat tonen als een proefstuk van eigen kunnen. Er zijn geen voorwaarden voor genre, aantal woorden, etc. Het is jouw proefstuk wat jij graag aan anderen wilt laten lezen. Je mag max. 1 proefstuk insturen!
  Van lezers verwachten we respect voor de publicatie. Beloon de schrijver voor zijn/haar durf en inzet met serieuze feedback.
 • Ik, schrijver

  9 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
 • 3 kleuren

  4 gepubliceerde artikelen.
  Een verhaal geschreven in maximaal 300 woorden waarbij 3 kleuren een rol spelen. De schrijver bepaalt zelf de kleuren. Het is echter niet de bedoeling om een kleur sec alleen als kleur te gebruiken maar ook als bv begrip, symbool of gemoedstoestand (Een blauwtje lopenZich groen en geel ergeren, wit wegtrekken, etc) .
 • Schrijfopdracht

  89 gepubliceerde artikelen.
  Ken jij ook van die momenten waarop je totaal geen inspiratie hebt en niet tot schrijven kunt komen? Misschien kan het lezen of uitvoeren van een schrijfopdracht je helpen om je creativiteit aan te spreken. Zo omzeil je je eigen gewoontes en vaste manieren in je schrijven.
  Kijk bij de verschillende schrijfopdrachten om mee te doen.
 • Mijn schrijftip

  Elke auteur heeft zo haar/zijn persoonlijke ervaringen met schrijven en weet vaak wat haar/hem beter, makkelijker, lezenswaardiger, spannender, etc. doet schrijven. Die ervaringen willen we hier graag delen met andere schrijvers. Zo beknopt mogelijk worden hier persoonlijke schrijftips voor schrijvers beschreven. Voor de een een ervaring, voor de ander wellicht een eye-opener.
  Maximaal 20 woorden.

Ook jouw artikel is welkom! Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Mijn grauwe wereld

Ik loop door een oude straat van een oude stad. Deze trip, aangeboden door het fonds minder validen, brengt me naar Rome. Daar wilde ik altijd al heen.

Nu had ik de kans en met een bus vol met blinden, reis ik naar Rome.

Hoe zal dat zijn?

Ik leef dagelijks in een grauwe wereld, ik ben somber en dit wordt geen succes ik weet het zeker.

Op de eerste excursie staat een bezoek aan het Colosseum. De begeleiders, nemen ons mee over de rommelige stenen en de gids vertelt het verhaal dat hier bij hoort.

Ik hoor niets, voel alleen maar bulten van steen onder mijn voeten en stoot me tegen elke pilaar of muur. Ik ga op een muurtje zitten.

Lida, mijn begeleidster, neemt mijn arm en stuurt mij overeind, hierop mag ik niet zitten, het is een gammel muurtje, dus leidt ze me verder door smalle gangetjes. Eindelijk, ik heb zelfs spierpijn van deze klim en klauterpartij, staan we weer bij de bus. De wereld is grauw en grijs en ik vond het afschuwelijk.

Was ik maar thuis, zittend op mijn bank.


De dag dat het gebeurde was een vrolijke koude dag. Als puberjongen lag de wereld voor mij open. Ik ging naar school, voetbalde bij de plaatselijke club en ik droomde  "later" arts te worden, welke specialisatie dat wist ik nog niet, als ik maar snijden mocht. Die voorkeur was ingegeven door oom Derek, die chirurg was. Mijn vader was huisarts, dat ambieerde ik niet.

Op deze vrolijke oudejaarsdag ging ik met mijn vrienden de stad in, we gingen vuurwerk kopen.

Daarvoor kreeg ik altijd van oma een klein bedrag. Van mijn zakgeld reserveerde ik al vanaf september en bij elkaar was het veel.

Elk jaar was het weer even spanend of ik alles kon kopen ivm de leeftijdsgrens.

Doordat ik al de baard in de keel had en wat baardgroei, leek ik ouder.

Maar het lukte, ik kocht veel knallen en vuurpijlen die enorm veel licht geven en ook lawaai maken.

Met drie volle tassen kwam ik thuis en mijn aankopen werden bewonderd.

Toen de avond viel, begonnen mijn vrienden en ik met ons vuurwerk, we hadden samen genoeg voor een hele week knallen.

En toen die ene pijl, die niet omhoog wilde, die na een extra zetje van mij  in beweging kwam, mijn hele wereld zwart maakte en ik in het ziekenhuis wakker werd.


Ik loop door een oude straat van een oude stad.

Ik hoor mensen praten, lachen, en ruzie maken. Ik hoor kinderen spelen, ze racen op fietsjes ik ben bang dat ze me raken, ik ruik vers gebakken brood bij de bakker die ik passeer. Ik hoor de hoge hakken tikken  van pronkerige vrouwen, ik hoor oh mijn god wat hoor ik veel.

Nooit zal ik dit zien, ik zal me moeten schikken, dat zal ik doen al zittend op mijn bank, de bank bij mijn moeder want ik kan niet voor mijzelf zorgen. Mijn  wereld is grauw.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Mijn grauwe wereld"

© Trees Middelkoop
15.07.20
Feedback:
Aanpassing n.a.v. oude waardering.
 • Kwaliteit
  4.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig

In elke boekenwinkel: