Voor schrijvers, door schrijvers

Toevoegen van een artikel voor een schrijfactiviteit

Klik hieronder op de afbeelding van de schrijfactiviteit waar je aan mee wilt doen. Je kunt dan lezen wat de inhoudelijke voorwaarden zijn en je artikel toevoegen.
 • De publicatievoorwaarden
 • 55 woorden
 • Blog
 • Column
 • Cursiefje
 • De schrijfopdracht
 • Flitsverhaal
 • Ik, schrijver
 • Kort verhaal
 • Poëzie
 • Quote
 • Reisverhaal
 • Volksverhalen
 • Non-fictie
 • Estafetteverhaal
 • De publicatievoorwaarden

  • Inzendingen dienen te voldoen aan de voorwaarden, Nederlandstalig en van voldoende kwaliteit (grammaticaal en inhoudelijk) te zijn. We accepteren geen afbeeldingen van een tekst, maar alleen de daadwerkelijke tekst! 
  • Agressieve, onwettelijke, lasterlijke, racistische, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen, naar interpretatie van de redactie, zijn niet toegestaan. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen, zonder opgave van redenen, niet te publiceren, resp. te verwijderen.
  • De auteursrechten van een inzending blijven te allen tijde bij de inzender. Schrijverspunt brengt geen wijzigingen aan in de tekst.
  • Inzenders mogen geen door rechten beschermde teksten of afbeeldingen plaatsen.
  • Het plaatsen van persoonlijke informatie (zoals e-mailadressen, website en/of telefoonnummers) is niet toegestaan evenals teksten, advertenties en links van promotionele dan wel commerciële aard.
  • De redactie is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van de activiteiten van leden op Schrijverspunt, noch in Nederland, noch daarbuiten. De inzender blijft als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn/haar bericht(en).
  • Bij inzending hanteert Schrijverspunt de  actuele privacyregels. Onze privacyverklaring is onderaan op elke pagina te vinden.
  • Door het insturen van je schrijfactiviteit stem je in met deze voorwaarden.
 • 55 woorden verhaal

  Voorwaarden voor publicatie:
  Alleen fictie komt in aanmerking. Dus een echt, afgerond prozaverhaal, met een begin, een midden en het liefst een verrassend eind en met één of meerdere personages , moet in exact 55, inclusief de titel, woorden worden verteld. Gebruik van afbeeldingen is bij deze schrijfactiviteit niet toegestaan.
  Door op onderstaande button te klikken verschijnt hieronder de mogelijkheid je artikel toe te voegen.
 • Blog

  Voorwaarden voor publicatie:
  Een blog is in feite een persoonlijke webpagina met verhalen over het leven van de schrijver. In een blog vertel je iets aan de lezer waar hij wat aan heeft. Heel vaak is dat iets informatiefs (hoe kun je het beste....) maar het kan ook inspirerend zijn (een persoonlijk verhaal over hoe je omgaat met een scheiding).
  Bij een blog hoort een losse en informele schrijfstijl.
  Door op onderstaande button te klikken verschijnt hieronder de mogelijkheid je artikel toe te voegen.
 • Je column op Schrijverspunt

  Column

  Voorwaarden voor publicatie:
  Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos. De tekst mag niet meer dan 750 woorden bevatten.
  Door op onderstaande button te klikken verschijnt hieronder de mogelijkheid je artikel toe te voegen.
 • Je cursiefje op Schrijverspunt

  Cursiefje

  Voorwaarden voor publicatie:
  Bij cursiefjes verwachten wij een korte tekst, vaak geschreven in de ik-vorm, met gebruik van eenvoudige taal, die echter door de taalhumor vaak verrassend en origineel wordt. Het cursiefje vertelt iets over de dagelijkse realiteit, waarmee verbeeldingselementen worden vermengd, heeft een humoristisch-luchtige toon, vaak gecombineerd met een droefgeestige ondertoon en  relativeert de realiteit en verzacht de problemen.
  Door op onderstaande button te klikken verschijnt hieronder de mogelijkheid je artikel toe te voegen
 • De schrijfopdracht

  Een verhaal in maximaal 500 woorden. Elk verhaal dient te beginnen met een vaste, te kiezen, eerste zin en eveneens te eindigen met een vastgestelde zin. Bij een opdracht associatief schrijven is slechts de beperking van maximaal 500 woorden van toepassing. Je kunt kiezen uit verschillende opties.

  Klik hierOptie 1.

  Eerste zin: De auto stopte vlak naast me bij de rand van het trottoir.
  en als laatste zin:  Ik ritste mijn jas dicht en draaide me om. 

  Klik hierOptie 2

  Eerste zin: Ze keek me aan op een wel heel venijnige manier.
  en als laatste zin:  We gaven elkaar een hand, twijfelden even en kusten elkaar toen innig.

  Klik hierOptie 3.

  Eerste zin: De bank in het park, waar nooit iemand zat, was bezet.
  en als laatste zin: Pas uren later ontdekte ik dat ik mijn telefoon miste.

  Klik hierOptie 4.

  Eerste zin: Vreemd dat het kerkplein leeg is op dit uur....
  en als laatste zin:  Zal iemand dit ooit geloven?                                                  

  Klik hierOptie 5.

   Schrijf een tekst (proza of poëzie) uitgaande van het gegeven dat je een van je zintuigen mist.
  Denk er niet teveel bij na, maar schrijf.

  Klik hierOptie 6.

  Beschrijf een willekeurig voorwerp in je directe omgeving. 
  Beschrijf daarna hetzelfde voorwerp door de ogen van iemand anders.
  Twee verhalen dus over hetzelfde voorwerp. 

  Klik hierOptie 7.

  Eerste zin: Ik loop met toenemende ongerustheid naar de bushalte. 
  en als laatste zin: Het is niet hetzelfde. Maar dit is dus duidelijk beter dan sex.

  Klik hierOptie 8.

  ikschrijverSchrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw, autobiografisch of compleet fictief, het is aan jou als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver.
  Maak een keuze uit de mogelijkheden
 • Flitsverhaal als schrijfactiviteit

  Flitsverhaal

  Voorwaarden voor publicatie:
  Een flitsverhaal is, bij Schrijverspunt, een compleet verhaal in het kleinst mogelijk (maximaal 250) aantal woorden. Het moet een begin, midden en einde hebben en bij voorkeur een draai of verrassing aan het einde. De voorkeur gaat uit naar een verhaal in een of slechts meerdere zinnen. Een mooi voorbeeld is “Natuurlijk”, zei de plastisch chirurg lachend. van Peter Doornhof. In een flits krijg je een heel verhaal te lezen.
  Door op onderstaande button te klikken verschijnt hieronder de mogelijkheid je artikel toe te voegen.
 • De schrijfopdracht als schrijfactiviteit

  Ik, schrijver

  Voorwaarden voor publicatie:
  Schrijf een fantasierijk verhaal met als onderwerp 'Ik, schrijver'. Waarheidsgetrouw of compleet fictief, het is aan jou, als het maar de moeite waard is om te lezen. Probeer de lezer te boeien en mee te trekken in jouw wereld als schrijver. Onze voorkeur gaat uit naar maximaal 600 woorden.
  Door op onderstaande button te klikken verschijnt hieronder de mogelijkheid je artikel toe te voegen.
 • Jouw korte verhaal op Schrijverspunt

  Kort verhaal

  Voorwaarden voor publicatie:
  Een kort verhaal verschilt van de anekdote doordat de handelingen, gedachten en gesprekken van de personages zijn georganiseerd in een plot van komische, tragische, romantische, satirische of nog andere aard.  Een kort verhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Geen feuilleton! Bij een kort verhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden
  Door op onderstaande button te klikken verschijnt hieronder de mogelijkheid je artikel toe te voegen.
 • Poëzie

  Klik hierom een gedicht/vers toe te voegen.

   

  om een Haiku toe te voegen.

   

  Klik hierom een limerick toe te voegen.

   

  om een Senryu toe te voegen.

   

  om een Sonnet toe te voegen.

  Maak een keuze uit de mogelijkheden
 • Quote

  De quote mag van jezelf zijn of een leuke door jou gevonden quote van een ander. Dan wel even de bedenker benoemen. Een quote kan worden gebruikt voor duiding en/of het bieden van context en is niet tijdsgevoelig. Beperk een quote tot een bondige uitspraak in de Nederlandse taal. Geen verdere toelichting, etc.  We publiceren niet elke ontvangen inzending. Gebruik van afbeeldingen is bij deze schrijfactiviteit niet toegestaan.
  Door op onderstaande button te klikken verschijnt hieronder de mogelijkheid je artikel toe te voegen.
 • Een reisverhaal als schrijfactiviteit

  Reisverhaal

  Voorwaarden voor publicatie:
  Een reisverhaal wordt inhoudelijk bepaald door het feit dat reiservaringen en de entourage van vreemde landen en volkeren er de belangrijkste elementen van vormen. Anders dan een reisverslag is het geen rapportage aan een belanghebbende, maar is het bedoeld voor een breder publiek. Een reisverhaal is altijd een compleet en zelfstandig leesbaar verhaal. Geen dagboek of vervolg! Bij een reisverhaal geven we de voorkeur aan maximaal 1000 woorden.
  Door op onderstaande button te klikken verschijnt hieronder de mogelijkheid je artikel toe te voegen.
 • Volksverhalen

  Voorwaarden voor publicatie:

  Het verschil tussen een sprookje en een fabel is soms moeilijk te vinden omdat ook in een sprookje dieren menselijke trekjes hebben. Het grote verschil tussen een fabel en een sprookje is de moraal. De fabel wil mensen een spiegel voorhouden, wil iets aan de kaak stellen en daarnaast , in een sprookje overwint altijd het goede, in een fabel is dat niet zo.
  Een zelf verzonnen sprookje of fabel voor kinderen. De tekst mag niet meer dan 750 woorden bevatten. 
  Maak een keuze uit de mogelijkheden
 • Non-fictie

  Heb jij de nodige ervaringen of kennis over het schrijven in het algemeen, het werken aan een manuscript, het publiceren van je werk, het uitgeven van een boek, etc.  en zou jij die met ons willen delen? Dat stellen we erg op prijs en is een ruggensteuntje voor de andere schrijvers.
  Door jouw ervaringen en kennis kunnen anderen leren en mogelijk optimaler schrijven. Onderschat daarbij jezelf niet. Wat voor jou wellicht nu onbelangrijk lijkt kan voor anderen waardevolle informatie zijn. Ben je daarnaast ook b.v. nog werkzaam als manuscriptbegeleider of heb je bv zelf een tekstbureau dan is het delen van informatie een mooie manier om je visitekaartje af te geven.
 • Estafette verhaal schrijven

  Estafetteverhaal

  Deze mogelijkheid is nog niet beschikbaar!
  Voorwaarden voor publicatie:
  Schrijf een hoofdstuk van minimaal 750 en maximaal 1500 woorden dat aansluit bij het laatst gepubliceerde hoofdstuk.  Dus zijn er b.v. al 6 hoofdstukken gepubliceerd dan kun je alleen Hoofdstuk 7 toevoegen. Na publicatie van Hoofdstuk 7 is inzending van Hoofdstuk 8 mogelijk. Etc.
  Gebruik als titel van jouw inzending Hoofdstuk en nummer .
  We publiceren in volgorde van inzending. Heeft een schrijver hetzelfde hoofdstuk geschreven maar eerder ingezonden, dan publiceren we zijn/haar inzending. Controleer dus altijd wat het laatst gepubliceerde hoofdstuk is om teleurstelling te voorkomen.
  Jouw hoofdstuk dient rekening te houden met de aangegeven context. Hoofdstuk 15 is het laatste hoofdstuk en slot van het verhaal.
   
  Door op onderstaande button te klikken verschijnt hieronder de mogelijkheid je artikel toe te voegen.
Klik hier voor informatie over het gebruik van de tekstverwerker
Door eerst een keuze te maken voor de schrijfactiviteit waar je aan mee wilt doen verschijnt hieronder een tekstverwerker om je artikel toe te voegen. Dit is een toelichting voor het gebruik van de tekstverwerker. 

Tabblad: Inhoud

Vul bij Titel* de titel van je artikel in. Het alias invullen is niet noodzakelijk (alleen als de titel al in gebruik is).
In de tekstverwerker kun je vervolgens je tekst toevoegen (knippen en plakken is mogelijk) en bewerken.

Belangrijkste functies van de tekstverwerker:

bold cursief onderstreept Beperk het gebruik van hoofdletters, vetgedrukte, cursieve of onderstreepte tekst zoveel mogelijk. Dit komt namelijk al snel schreeuwerig over.
toevoegen headings Middels de dropdown lijsten kun je je tekst (beperkt) opmaken. Gebruik altijd deze headings/opmaak in plaats van het handmatig vergroten of vet maken van de tekst. Op deze manier gebruikt het artikel de standaard opmaak van onze website.
aanpassen letterkleur Hiermee kun je de letterkleur en achtergrondkleur van je tekst aanpassen. Gebruik ook deze knoppen bij voorkeur niet.
knippen kopieren plakken Met deze knoppen kun je tekst knippen, kopiëren en plakken. Let hierbij goed op! Gebruik altijd de plakknop met de T erin. plakken als platte tekst Hiermee plak je de tekst in als platte tekst, zonder opmaak. Vaak ontstaan problemen doordat de opmaak van een gekopieerde tekst wordt meegekopiëerd vanuit bijvoorbeeld Microsoft Word.
genummerde lijsten Met deze knoppen kun je lijsten toevoegen aan je teksten, desgewenst met cijfers of bullets voor elke regel.
afbeelding toevoegen Hiermee kun je een afbeelding plaatsen in een artikel. Wil je een afbeelding toevoegen dan dien je over de rechten voor publicatie van die afbeelding te beschikken. Schrijverspunt aanvaardt geen aansprakelijkheid in deze. Een zelf gemaakte foto of een rechtenvrije foto is geen probleem.
ongedaan maken Hiermee maak je de laatste wijziging ongedaan.

Tabbladen: Afbeeldingen en links en Publiceren 

Hier niets toevoegen en/of veranderen! Wil je een afbeelding toevoegen lees dan eerst de informatie over het gebruik van de tekstverwerker.

Opslaan van je inzending

 
Klik op 'OPSLAAN'. Let op de aangegeven beschikbare tijd. Na publicatie van je inzending kun je je eigen inzending, desgewenst aanpassen.

Ik, schrijver

Je bent schrijver of wilt het worden. Met grote regelmaat pen of type je de woorden die bij je opkomen op papier, als zichtbaar resultaat van je gedachten. Maar wat motiveert je om te schrijven of, omgekeerd, wat remt je om te schrijven? Wat geeft je het noodzakelijke plezier om te schrijven? Heb je een vaste schrijfplek, een vast ritueel, gebruik je altijd dezelfde hulpmiddelen, etc? We zijn erg nieuwsgierig. Wil je je ervaringen, beweegredenen, tegenslagen, beloningen, etc. met ons delen? Hier is dat mogelijk.
 

Recent ontvangen inzendingen.