Antois Willems

Introductiedagen

© Antois Willems op 25.01.2023.

Eerste introductiedag  (21.02)

Er heerst een open en gemoedelijke sfeer in het centrum voor dagbehandeling.
Hoge eisen stel ik aan mensen.  Aan autoriteiten maar ook aan gewone mensen. Ik zal mijn eisen of verwachtingen moeten terugschroeven, tot menselijke proporties. In de A-groep met een B-team. Geen oordeel, meer een nuchtere constatering en vermoedelijk wat voorbarig.

Sociale vaardigheidstraining (SoVa):

- Oogcontact. Je kunt bij langer oogcontact het fysiek van het oog bekijken of iets verder kijken dan het oog.
- Groeten. Kan verbaal of non-verbaal.
- Binnenkomen in een (onbekende) groep. Deur sluiten, situatie globaal opnemen, één persoon groeten, plaatsnemen.
- Openen van een gesprek. Oogcontact, groeten, begin met iets wat je allebei kunt zien of horen (gemeenschappelijke zintuigbeleving).

Creatieve therapie (Crea):

Mijn huis: wie en wat is mij dierbaar erin, wat gebeurt er, hoe ziet het eruit?

“Bij ons wordt ook de nadruk gelegd op wat je wél kunt, op wat er wél aanwezig is. En op het accepteren van dingen die nou eenmaal niet veranderd kunnen worden.”

Tweede introductiedag  (28.02) 

Ze meldt zich bij het loket van de receptie en reageert de rest van de dag niet meer dan strikt noodzakelijk. Haar nagels zijn onverzorgd lang en haar voornaam komt overeen met de naam van iemand die ik onsympathiek vind. De lijnen van haar gezicht en de bouw en beweging van haar lichaam vertonen gelijkenis met die van de vrouw in mij. Ze oefent macht over mij uit. Voel ik me aangetrokken door haar onbereikbaarheid?

Het formuleren van de leerdoelen of werkdoelen wordt als taak meegegeven.

Sociale vaardigheidstraining (SoVa):

- Oogcontact. Twee maal vijftien seconden geluidloos iemand aanstaren. Angst in mijn ogen. Gespannen spieren van nek en hoofd.
- Luisteren: Vat samen in eigen woorden, stel een nieuwsgierige vraag: wat interesseert jou in het verhaal? Reageer op de emotionele lading van een boodschap: mimiek, klank, gebaar, houding. De emotionele lading is belangrijker dan de inhoud.

Middagpauze (12:15-13:45)

Z-verpleegkundige in opleiding volgt de dagbehandeling voor de vierde maand. Henna-rode vlechtjes met kleurige kraaltjes bengelen vrolijk voor haar gezicht. Ze heeft kleine voeten en is dichtbij.
Het eetmeisje pauzeert tussen de beesten. Het is de jonge vrouw die zich tegelijk met mij bij het loket meldde, ze heeft een eetstoornis. In haar voeren afstand en nabijheid oorlog. De afstand wint, maar niet overdreven.
Sportleraar komt wat bedreigend mijn hoofd binnen. Waardes worden gewogen.

Creatieve therapie

Vingers in waterverf. Mensen zijn streng voor zichzelf. Tegenzin ontlaadt zich in huilen.
“Waarom zeg je dan niet: rot op met je potjes verf Berry!”  “Ik wist je voornaam niet meer”, huilt ze. We lachen.
“Altijd moet ik iets doen wat ik niet wil.” “En gewoon doen wat je wel wilt?”
“Ja, dan moet je wel weten wat je wilt.”

Waaraan ontleen jij je waarde? , staat er op het bord van de A-groep.

Derde introductiedag  (06.03)

Formulering van de werkdoelen

Vivian – het meisje dat gelijkenis vertoont met mijn anima - en ik wachten al een kwartier op Gérard, de therapeut die het eerste onderdeel zal leiden. Ze is onrustig en gespannen. Mijn boosheid over zijn te laat komen krijgt een kwetsend staartje: mijn eerste werkdoel.
Ik laat mij leiden door mijn instinct om het zwakke te verdedigen (of veroveren) en door mijn teleurstelling over de enorme afstand tussen dat zwakke en mij. Tegelijkertijd besef ik welk een macht er door Vivian wordt uitgeoefend. De macht van het zwijgen, van het weglopen en de afzondering, de macht van haar klachten en van haar krakerig-timide stemmetje dat tot luisteren dwingt.

Tijdens de formulering van mijn werkdoelen blijkt dat ik de hoofdzaken eruit moet lichten en mijn hoge eisen en verwachtingen terug moet schroeven, te beginnen daar waar ze niet persé nodig zijn, heel praktisch, thuis al.

Vivian vindt niet dat ze extra aandacht hoeft te besteden aan hetgeen ze voelt. “Dat wat je voelt is toch voldoende?”, oppert mijn mede-introducée, “Waarom zou je nog meer willen voelen?” Even later formuleert ze de wens dat haar lichaam haar laat voelen hoeveel eten het nodig heeft, waar het behoefte aan heeft en wat het lekker vindt op dat moment.

Haar werkdoelen:

- Me losser en vrijer voelen in de persoonlijke omgang met mensen. Me minder stug en serieus opstellen. Gewoner met mensen in de niet-zakelijke sfeer kunnen omgaan.
- Vrijer met eten en met m’n lichaam omgaan. Voelen dat het goed voor m’n lichaam is als ik wat aankom. Voelen waar ik trek in heb en hoeveel eten mijn lichaam nodig heeft.
- Meer plezier in m’n leven hebben, meer van dingen kunnen genieten.
- Weer gaan werken.

Waar ze werkt en wat voor werk ze doet ?  Dat wilt ze niet zeggen.
Ze gebruikt haar handen om haar woorden te onderstrepen en draagt zwarte kousen in bruine schoenen. Haar voeten lijken een paar maten kleiner dan haar handen. Na het uiten van haar werkdoelen snakt ze naar lucht of naar een sigaret en begint ze te huilen.
Het was moeilijk voor haar dit zo te zeggen.”Goed zo!” raak ik haar even aan, en Gérard geeft haar ook een compliment.

Sociale vaardigheidstraining

- Oogcontact altijd als eerste act, meteen gevolgd door een begroeting en de babbel. Lang oogcontact is mogelijk door de bouw van het oog te bekijken, door iets verder dan het oog te kijken of door het gezicht te bekijken.
- Opgenomen worden in een groep (terras, feestje, vergadering): binnenkomen, situatie globaal overzien, iemand aankijken en groeten, plaatsnemen.
- Actief luisteren: samenvatten, er iets uitlichten, reageren op de emotionele lading.
- Nieuwe oefening: Wat zie ik? Wat hoor ik? Wat voel ik? En dan zonder interpretaties of toevoegingen. Oefenen in de situaties die je tegenkomt. Doe het maar, ’t werkt!

Middagpauze

Als mijn gezicht glimlacht, glimlacht het gezicht tegenover mij ook. Grote grijs-blauwe ogen. Spanning  rond de kaken en de mond.

Na de pauze doen we spelletjes. Pim-pam-pet. Nee, waaibomen bestaan niet, alleen maar waaibomenhout.

  

 

 

Enthousiast over deze inzending?

We nodigen je graag uit om je mening te geven over deze publicatie. Dat is mogelijk door een commentaar van jou toe te voegen en/of door een waardering te geven. Klik hieronder s.v.p. op het gewenste item!

Indien een auteur geen behoefte heeft aan feedback is die mogelijkheid hier niet zichtbaar!


Hits: 44
Lekkerboek voor betaalbaar leesplezier
Tweedehands boeken
Nu opruiming!

Shelena Shorts: De Kring

- Klik hier!-

Meer publicaties lezen of zelf meedoen aan een schrijfactiviteit?

Klik op een van de mogelijkheden.