Voor schrijvers, door schrijvers
1024 publicaties

Ook jouw artikel is welkom en meedoen is gratis.

Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

226 Hits

Publicatie op:

Klik hier om een geluidsfragment te beluisteren

Wilde bloemen
Hoe jij mij laat
spelen in het groen
tussen de wilde 
bloemen

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Wilde bloemen"