Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

68 Hits

Publicatie op:

Op zoek naar schrijfwedstrijden?

Wij wierpen elkaar blikken.

Het vuur is uit                                                                                                                                
bier bruist niet meer                                                                                                                           
Het is allemaal verleden tijd                                                                                                                                                                            Al die vuurtjes, al die dialogen                                                                                                                                                                          Ik kijk opnieuw naar haar blauwe ogen

Waarom hebben we het weer geprobeerd?

Het was lastig om te zien hoe                                                                                                                        
Het meisje van plezier                                                                                                                      
Mij wederom probeerde te verzuipen                                                                                                
Wij wierpen elkaar toen enkele blikken toe 

Zij raakte me met soepblikken van Unox,                                                                                         
Maar ik gooide voltreffers met blikjes bier.


Auteur: Ik ontvang graag feedback

Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Wij wierpen elkaar blikken."

© Maxim Kashirskiy
18.05.21
Feedback:
Ik vind hem wel leuk, maar wat slordig. Voor een mooi gedicht, onafhankelijk van of het wel of niet rijmt, heb je een bepaald ritme nodig. Dat ritme is hier in elke zin of twee zinnen weer anders. Soms rijmt er iets, dan weer niet.
  • Schrijfkwaliteit
    3.0/5
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
  • Maxim Kashirskiy 19.05.21
    Hartstikke bedankt voor heldere feedback, ik zal die meenemen naar volgende gedichten!

In elke boekenwinkel: