Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

69 Hits

Publicatie op:
Waterdruppel
Een waterdruppel,
kleurloos en doorzichtig,
zon geeft leven,
kleurt wat eerst kleurloos was,
creëert spiegels in wat eerst
gewoon doorzichtig was,
maakt mooier door schittering,
water en zon verweven gegroeid.

Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Waterdruppel"

© Maryse Van Hal

In elke boekenwinkel