Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

38 Hits

Publicatie op:

Op zoek naar schrijfwedstrijden?

Waarheen?
                                                           Waarheen?
Waar brengt het leven ons naartoe?
Verveeld van het wachten, dus waar.
Oh liefde zal niet met de jaren komen.
Oh leeftijd ging voorbij in wensen en verlangen.
Waar brengt het leven ons naartoe?
We hebben een leven lang gewacht op wat daarna komt.
We bleven nachten praten met de sterren.
Het lot heeft ons geen recht gedaan, en we hebben alleen naar zorgen
We vervelen ons als we naar de lucht kijken.
Er zijn nog veel zorgen in het hart.
En als we het zien , komt het en ontmoeten de wolken elkaar.
In de lucht kijken we naar die wolken en verheugen ons.
Misschien zal de regen op een dag verlichting brengen.
Misschien is het volgende begrijpelijk.
 

Auteur: Ik ontvang graag feedback

Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Waarheen?"

© MOHAMAD Naiel Baker

In elke boekenwinkel: