Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

76 Hits

Publicatie op:

Op zoek naar schrijfwedstrijden?

Vleugelstof
Ik kwetste wat ik niet kwetsen wou
al was ik nog zo voorzichtig
bij het vangen van een vlinder
 
bleef een beetje poederstof
achter op mijn vingers
maar toch dacht ik niet
 
doe dat toch niet
ik dacht probeer het nog eens
maar wat anders
 
maar er bleef opnieuw
dat beetje bijna niets
op mijn handen
 
en het kijken als naar een wonder
verdween door dat kleine beetje schaden
dat kleine beetje vleugelstof wat minder
 
en ik leerde zonder raken zien.
 
PS: Ik ontvang graag feedback

Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Vleugelstof"

© Maryse Van Hal

In elke boekenwinkel: