Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

Klik hier om een geluidsfragment te beluisteren

Verdriet
Verdriet is heel persoonlijk
Voor ieder een verschil
De èèn huilt hartverscheurend
De ander lekker stil.

Verdriet is soms heel pijnlijk
Je wordt er door verscheurd
Je bent helemaal gebroken
Door alles wat er is gebeurd.

Verdriet hoort bij het leven
Je kunt er niet voor kiezen
Je kunt daarna weer doorgaan
Of je helemaal verliezen.

Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Verdriet"

© Janine van den Dries-Hengsdijk Dries-Hengsdijk

In elke boekenwinkel: