Voor schrijvers, door schrijvers
1034 publicaties

Ook jouw artikel is welkom en meedoen is gratis.

Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

365 Hits

Publicatie op:
veilig in mama"s armen
veilig in mama"s armen
beschermd tegen al het kwaad
omsloten door warme liefde 
en tederheid
vol vertrouwen op haar schoot
zal zij haar kindje beschermen
tot in de dood...!

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "veilig in mama"s armen"