Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

62 Hits

Publicatie op:

Op zoek naar schrijfwedstrijden?

Uitgeteld
Uitgeteld

De adem hijgt op het tempo van mijn pas.
De bodem gist, haast is geboden!
Reeds ontstijgt warm sap aan aarde.,
de vliezen zijn gebroken!
Verpakt in woorden ontsnappen de gedachten
loos van elk gewicht
Te lang gevangen in het hoofd.
Kruidig geurt hun kiemend zaad, ze zweven
naar het zachte licht
in die ijle ruimte waar vrije klanken
verzamelen                                                            gaat
tot een sprankelend gedicht.
 
Sla je vleugels uit, mijn lief                       in
Niet te vroeg en niet te laat
                                                 de lucht
Zodat je vanzelf                

Auteur: Ik ontvang graag feedback

Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Uitgeteld"

© frits niemans

In elke boekenwinkel: