Voor schrijvers, door schrijvers

Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

186 Hits

Publicatie op:

Klik hier om een geluidsfragment te beluisteren

Trilogie: Verleiding

​Aan jou

Na ruim een jaar kuste ik haar.
Innig omarmden we elkaar
al eerder, hielden we ons in,
en zelfs dat was niet het begin
van onze liefde: luister maar.

Ik zag haar staan, voelde me raar,
die oogopslag, dat lange haar;
nu weet ze dat ik haar bemin,
na ruim een jaar.

De weg was smal, de reis was zwaar
hobbels en kuilen hier en daar
maar alle moeiten hadden zin:
ze werd ten slotte mijn vriendin;
haar oude liefde viel te zwaar,
na ruim een jaar.

Aan haar

Dit is geen date. Geen sprake van.
Ik ben geen vuige donjuan
voor wie jouw hart een speeltje is,
maar stuit wel op een hindernis:
je hoort nu bij die alfaman.

Dit is daarom mijn wanhoopsplan.
Ik veins een onderkoeld elan:
zo lijkt het of ik je niet mis.
Dit is geen date.

Met de wreedheid van een tiran
verdoemt die lompe charlatan
(die zoete pijn die liefde is)
mijn hart tot diepe duisternis.
Toch gloort er hoop. Wat zeg je van:
dit is geen date.

Aan hem

Ik heb geduld. Jij was te snel,
maar ik ga meedoen aan je spel.
Je waant je op vertrouwd terrein,
maar koorddanst boven een ravijn:
wacht maar tot ik het oordeel vel.

Je maakt mijn leven tot een hel,
maar wat jij niet weet, en ik wel:
ze heeft me lief, ze stilt de pijn.
Ik heb geduld.

Je roept te hard, je straalt te fel,
je zelfvertrouwen schrijnt te schel
maar al dat onbedoeld venijn
zal jou op draaglijke termijn
zelf kwellen. Eens zegt ze vaarwel.
Ik heb geduld.


Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Trilogie: Verleiding"

13.08.20
Feedback:
Vurig en mooi! Doe me denken aan een song van Moby :LTD als een echtpaar dat uitelkaar is gegaan een laatste slow doet. Ik heb je vier sterren gegeven! GA zo door!
  • Schrijfkwaliteit
    4.0/5
Show more
1 van de 1 lezers vond deze review nuttig
  • Jaap Slingerland 13.08.20
    Dank je! Het viel me trouwens op dat op de telefoon alleen de eerste strofe zichtbaar is ('Aan jou') en strofe 2 ('Aan haar') en 3 ('Aan hem') niet: voor die twee kolommen moet je de browser instellen op desktopweergave.