Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

94 Hits

Publicatie op:
Te vroeg om te vergeten
Een mooi jong meisje
naast me op de trein
zegt tegen een telefoon:
   ik begrijp dat wegen
   bochten kunnen nemen
   kunnen wegdraaien
   onverwacht
   onvoorspeld
   ik begrijp het
   ik vergeef het
   dat gebeurt
   maar vraag me
   niet om het al
   te vergeten,
   het is nog
   te vroeg.
Zo vreemd om dit
te horen uit de mond
van een meisje zo jong.
 

Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Te vroeg om te vergeten"

© Maryse Van Hal

In elke boekenwinkel