Voor schrijvers, door schrijvers

Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

55 Hits

Publicatie op:
Suiker
 
 Er zit teveel suiker in mij.
 Het maakte me helemaal blij.
 Maar nu heb ik nog teveel energie.
 Door deze extra dosis van die zoete calorie.
 Mijn lichaam schreeuwt om rust.
 Mijn geest is zich daar nog niet van bewust.
 Ik probeer iets zinnigs te bedenken.
 Doch niets op dit nachtelijk uur kan mij voldoening schenken.
 Ik zal dan maar een tweede kans wagen.
 En hopen dat de woorden in mijn hoofd vervagen.
 Slaap zacht ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.
 
Noot van de schrijver: Ik ontvang graag feedback

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Suiker"