Voor schrijvers, door schrijvers
1034 publicaties

Ook jouw artikel is welkom en meedoen is gratis.

Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

410 Hits

Publicatie op:
stil gebed
met mijn rug tegen de muur
armen gebonden langs mijn zij
handen gevouwen
in een stil gebed
een roep om hulp
wordt door niemand gehoord
mijn dromen wreed verstoord...

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "stil gebed"