Voor schrijvers, door schrijvers

Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

298 Hits

Publicatie op:
STAAN
Ik sta maar heb nooit bestaan
En waar ik besta lijk ik aan

Ik ga nu waar ik je heb begaan
En waar staand gelijk ik eraan

Sta mij aan of wees begaan,
Anders kan ik niet bestaan.

&&&&&&&

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "STAAN"