Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

101 Hits

Publicatie op:
Spatten zon
Toen zijn hand op haar lichaam lag
keek ze niet naar zijn hand
 
ze keek naar het licht
dat spatten maakte
           op de muren
           op de vloer
           op het bed
 
en ze bewoog haar benen
           speelde met de spatten
           liet ze speels glijden op
           huid en huid
 
en ze keek naar het licht dat
           uit het venster
           viel
           op het bed
           viel
           op haar
           viel
           op hem
           viel
           dat viel
 
in haar ogen en in de zijne
en ze deed haar ogen toe.
 
Noot van de schrijver: Ik ontvang graag feedback

Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Spatten zon"

© Maryse Van Hal

In elke boekenwinkel: