Voor schrijvers, door schrijvers

Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

499 Hits

Publicatie op:
Schipbreuk

Ik stuur het schip

en loods gehavend binnen

de laatste klip

omzeilden wij niet meer

de kade is in zicht

de valreep hangt al buiten

jouw droef gezicht

spelt lang gedragen zeer

de zilte lucht

blaast spottend in de zeilen

het is een klucht

een boog met kromme pijlen

dit wordt het einde

het feilloos eind

van falend tasten

een zeewaardige boot

nog nieuw met hoge masten

verlaat de vloot

twee die elkaar betasten

zij varen ons voorbij

de schroom is al geweken

zo naakt als wij

maar hun schip kan niet breken

hoor hoe ze drenzen

misprijzen vult hun ogen

en toch wij wensen

dat zij het wél vermogen

want zo was ook

voor ons ´t begin

van tastend falen

zo komen wij weer aan

de vlag wordt neer gehesen

wie is voortaan

voor jou, voor mij de desem

de riemen liggen stil

de sloepen zijn geborgen

de nacht is kil

en neuriet reeds van morgen

laat ons nu gaan

de verlossing zal getroosten

lach door uw traan

het daget in het oosten

dit is het einde

het feilloos eind

van tastend falen

  klikhier
Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Schipbreuk"