Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

102 Hits

Publicatie op:
Ruimteloos
vrijheid is lateraal denken
wars van de opgelegde maat
en de beste vragen stellen:
die waar geen antwoord op bestaat
 
 

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Ruimteloos"

© Robert Beernink