Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

182 Hits

Publicatie op:

Klik hier om een geluidsfragment te beluisteren

Wat is er aan de hand?

Wat is er aan de hand?

 Je vuisten,

 wapen:

Uzi of

verstand

Leven of dood ...

wat is er aan de hand?

 

Mogen kinderen 

huilen?

Waar stemmen

schetteren

wapens kletteren

Wat  Is er aan de hand?

 

Een stad in brand ,

voorportaal ,

vagevuur of

hemels gewelf.

 

Dat de kinderen huilen,

slapen,

vragen

Wat is er aan de hand?


Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Wat is er aan de hand?"

© Asko De vries robles

In elke boekenwinkel: