Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

75 Hits

Publicatie op:
Platgeslagen
Een donsveertje op het gras
platgeslagen door hagelkorrels
minuscule haartjes samengeklit
zon droogt ze snel terug tot dons
maar nog sneller verdampt de hagel
tot niets.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Platgeslagen"

© Maryse Van Hal