Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

71 Hits

Publicatie op:
KINDERLOOS

Kinderloos bestaan, in zijn ogen

Een verloren leven, om het even

dat het zo is gegaan

 

Dat de dood mij niet mocht  smaken,

raken

ophield te bestaan

 

In zijn ogen,

die fonkelen

kronkelen 

Bovenal bekonkelen

in zijn naam.

 

Dat ik kinderloos ten onder zal gaan

naamloos , om het even,

 een verloren leven 

Toch verwaardig ik mij te bestaan.

 

 


Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "KINDERLOOS"

© Asko De vries robles