Voor schrijvers, door schrijvers
1034 publicaties

Ook jouw artikel is welkom en meedoen is gratis.

Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

285 Hits

Publicatie op:

Klik hier om een geluidsfragment te beluisteren

in voor- en tegenspoed
Mijn hart instabiel
Net als zijn stem
Terwijl ze beiden overslaan
zet hij me haast fragiel
maar genadeloos klem
-Keeshe, september 2019-

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "in voor- en tegenspoed"