Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

317 Hits

Publicatie op:

Klik hier om een geluidsfragment te beluisteren

homesick
Motionsick from moving on
Sore feet from running away
Hoarse from yelling to everyone
I’m doing so well everyday
Devoted to being strong
so lacking every comfort zone
when the actual stupid truth is
I’m feeling homesick to the bone
-Keeshe, december 2019-

Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "homesick"

© Keeshe S

In elke boekenwinkel: