Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

39 Hits

Publicatie op:

Op zoek naar schrijfwedstrijden?

Het vele ademen...
Het vele ademen
Breekt hem op. 
Het valt hem tegen
Zolang te moeten ademen.
 
Tegenvallend
Een strop
Zoveel te moeten ademen
Wanneer houdt het op?
 
Een beklemmend idee
Een keelknijpend blok
 

Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Het vele ademen..."

© Dr Woordelaas

In elke boekenwinkel: