Voor schrijvers, door schrijvers
1034 publicaties

Ook jouw artikel is welkom en meedoen is gratis.

Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

388 Hits

Publicatie op:
het hartje
het hartje 
is een wonderbaarlijk ding
belogen en bedrogen
geliefd en gehaat
het hartje
kloppend warm en vol
slaat af en toe op hol
het hartje kent de smart
het hartje soms koud en kil
doet wat het wil 
maar op een dag
staat het hartje stil....

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "het hartje"