Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

107 Hits

Publicatie op:
Het bestaan van niet- bestaan.
                                                Het bestaan van niet - bestaan.
 
Als je dat wordt , niets.
Je bestaan wordt niets.
Uw aanwezigheid wordt als uw afwezigheid.
En het lijkt alsof er niets in zit bestaan.
Dan heb je het door.
Je bent gewoon een illusie, nul in dit bestaan.
Nul aan de rechter kant zonder beperkingen.
Vrij, vrij, afgewezen wezen.
Dan weet je dat er geen bestaan is.
In jouw persoon bestond al het bestaan.
En je bent vrij in je eigen geest.
Met je ziel was alles.
 

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Het bestaan van niet- bestaan."

© MOHAMAD Naiel Baker