Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

384 Hits

Publicatie op:
Dichter ( l'amour est éternel )

Overal heb ik gestaan, kijk mij 

- juist hier als jou en toen steeds 

onbegrijpelijker en zoveel en te 


ver weg - en - jij dit nog niet met 

mij deelde - ja - ik, wij en allen 

en al en juist ik toen van zo heel 


ver weg juist bij juist zojuist nog

dichter bij jou ben komen staan

over dit oneindig stromend water


alle liefde en wij gestrand reeds

voor altijd verbleven op dit zand 

staat zojuist je naam als nimmer


dichter vanboven nu geschreven.


Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Dichter ( l'amour est éternel )"

© Harry Niekamp