Voor schrijvers, door schrijvers
1034 publicaties

Ook jouw artikel is welkom en meedoen is gratis.

Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

160 Hits

Publicatie op:
Haat
Haat is een slechte emotie, vooral voor jezelf.
Vergeven is moeilijk, maar het beste voor jezelf.
Pijn en begrip schuren.
Het kan even duren
eer er glans ontstaat.
Misschien
zul je de gloed nooit zien.
Toch moet je blijven kijken
naar de andere kant van de haat,
want uiteindelijk ben je daar zelf
het meest bij gebaat.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Haat"

29.10.20
Feedback:
Annemarie en Janneke, dank voor jullie feedback
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig