Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

85 Hits

Publicatie op:
GEWOON OMDAT HET KAN

Ze loopt, ze lacht,

het leven is haar toebedacht.

“Gewoon,” omdat het kan:

achtentwintig lentes jong en geen man.

 

Als een vlinder, fladdert zij

van moment tot moment-

om telkens weer in kleuren uit te barsten.

Liefde heeft zij nooit gekend.

 

 

Gaan,altijd maar gaan ...

Ambities, idealen:

Wie kan haar in vredesnaam verstaan?

 

 

Misschien ben ik niet de ideale man:

Maar als  goede verstaander wil ik best een poging wagen:

“Gewoon,” omdat het kan.


Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "GEWOON OMDAT HET KAN"

© Asko De vries robles

In elke boekenwinkel: