Voor schrijvers, door schrijvers

Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

604 Hits

Publicatie op:

Klik hier om een geluidsfragment te beluisteren

Een kippetje en haasje
Een kippetje en een haasje
in goed gezelschap van elkaar
Een smakelijk wijntje fondue kaasje
Al vonden zij zelf hadden het samen
helemaal prima voor elkaar

Na veel gelach druk gepraat
een hapje hier en daar
gehik een te grote slok
Was het naar hun zin al snel
weer veel te laat

Waarna zij heel hartelijk
afscheid van elkaar namen
om moe maar zeer voldaan
richting hol en stok te gaan
Doch niet voordat ze samen
een tweede date bespraken

Helaas liet het kippetje
pardoes een weeïg windje
Het haasje dat schrok
en trok snel een sprintje

Waarna dit genoeglijk
aparte tafereeltje
nooit nog tot een
herhalen mocht geraken

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Een kippetje en haasje"