Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

368 Hits

Publicatie op:
Eros geknot!

Dromerig aan de oever staat er

een knotwilg starend over ’t water

naar zijn buurvrouw aan d’overkant.

Hij kan niet bij haar geraken

het overbruggen van die afstand

doet zijn takken pijnlijk kraken

maar verder buigen kan hij niet

of hij dondert voorover in de vliet.

Hij voelt zich dichtbij en toch veraf

in vrijheid belemmerd en geknot

en ervaart het als een  straf


Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Eros geknot!"

© Pieter Wouter Broekharst

In elke boekenwinkel: