Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

73 Hits

Publicatie op:
Duidingsprogramma’s
Ik kijk graag naar duidingsprogramma’s.
Ik probeer heel goed te zien,
zelfs een beetje voyeuristisch misschien.
Ik kijk naar de woede
in schijnbaar kalme handen,
in een vlakke klank,
in een te weinig gecontroleerde frons
en het besef daarvan op de gezichten, te laat.
Ik kijk naar het verveeld zuchten in de ogen,
naar de minachting voor de ander in de handen,
en naar het ongecontroleerde wippen van de benen.
Ik zie een amper verborgen triomfantelijke lach.
Het zijn natuurlijk maar interviews,
maar toch ... ze zijn niet altijd zo sereen.
Helaas, de zo goed ingestudeerde woorden,
die vliegen meestal langs me heen.
 
Noot van de schrijver:

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Duidingsprogramma’s"

© Maryse Van Hal