Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

146 Hits

Publicatie op:
Daglicht

Het licht is naar binnen geslopen

zo zacht, ik had het niet eens door

het viel op mijn bed en het liet zich

door de kamer glijden

door de kieren van de gordijnen

op de boeken on de kast

op de stapel kleding op het bed

tot het opeens overal was

het liet zich niet temmen

het liet zich overals gaan

zodat het was en kon zijn.

W.R


Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Daglicht"

© WR van der Aar

In elke boekenwinkel