Voor schrijvers, door schrijvers
1024 publicaties

Ook jouw artikel is welkom en meedoen is gratis.

Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

321 Hits

Publicatie op:
Brugge

Kabbelende Reie strek uw armen naar de zee

vaar de kogge in het Zwin

Vlaamse Laken Engelse wol

open de beurs en versla

het beertje met ijzeren arm

Laden en lossen

Brugse zotten


Bourgondiërs drink uw gouden parels

draag uw kloskant Rosaline

slijp uw diamanten

eer uw schone kunsten

meester offer uw Lam Gods

Laden en lossen

Brugse zotten


Pauper in uw godshuis sluit de poorten

van het zodhuis voor de gesel Gods

Onze Lieve Vrouw

hef uw armen naar de hemel

en zucht

Laden en lossen

Brugse zotten


Huil, bidt, vecht en strijdt

in het slagveld van Europa

mysterieus patrimonium

dommel in maar rijs weer op

als een fleur-de-lis

Laden en lossen

Brugse zottenGepubliceerd in Stadsgedichtenbundel 2019


Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "Brugge"