Poëzie

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

Ga s.v.p. naar het overzicht van deze schrijfactiviteit om ook jouw verhaal/gedicht toe te voegen.

422 Hits

Publicatie op:
boosheid
hoe ga je er mee om?
blijf je stil
of laat je knappen
die bom....
al die boosheidjes
cel op cel
veroorzaken een rel
houdt ik mijn mond
en blijf ik stil
of  schreeuw ik 
en laat het eruit ...

Als een auteur geen behoefte heeft aan feedback verschijnt er geen review mogelijkheid.

Feedback voor schrijfactiviteiten

Review voor: "boosheid"

© joke scholten

In elke boekenwinkel: