SCHRIJFACTIVITEIT: POËZIE ALGEMEEN

Poëzie is de kunst van het dichten. Ook is poëzie een verzamelnaam voor gedichten en verzen. Poëzie is een taaluiting waarbij een grote nadruk ligt op vorm, klank en beeldspraak. Het geheel is meer dan de som der delen.
Toen hem gevraagd werd een definitie van poëzie te geven, zei de dichter Robert Frost: "Poetry is the kind of thing poets write." - Poëzie is wat dichters schrijven .

Klik voor alle schrijfactiviteiten in het menu op SCHRIJFACTIVITEITEN.

Strooisel

Publicatie: | Hans Van Battel
 

Zelfs al waart alleen de dood nog rond
      in herinneringen lang verstomd

Al wordt elk leven voorgoed uitgegomd
      in stille wind
            die slechts wat strooisel vindt

Dan nóg wenden m'n engelen zich tot God
      om ons te behoeden voor ons lot

Enthousiast over deze inzending? Deel je enthousiasme op sociale media m.b.v. onderstaande buttons.

Reacties:

Iedere bezoeker kan een reactie geven! Schrijvers stellen je tips en opmerkingen op prijs. Wil je automatisch een bericht ontvangen bij een reactie? Klik op de + boven de reacties.
18.07.22
Graag je feedback over de schrijfkwaliteit en schrijfstijl van deze inzending.
mooi beschreven echt waar! Ik hoop dat je ook een keertje bij komt kijken
Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
17.07.22
Graag je feedback over de schrijfkwaliteit en schrijfstijl van deze inzending.
Als je een visueel aspect wil gebruiken, zoals schuin aflopende regels, komt dit sterker tot z'n recht wanneer je alleen witregels tussen de onderlinge strofes gebruikt en niet binnen de strofes zelf.

Show more
0 van de 0 lezers vond deze review nuttig
 • Hans Van Battel 17.07.22
  Bedankt voor je advies Ewald! Ik heb het intussen aangepast.
  Maar dat is een technische kwestie, weliswaar belangrijk want de boodschap dient zo goed mogelijk overgebracht te worden (waarvoor dank!), terwijl ik - als dichter - toch vooral m'n zielsroerselen wil bloot leggen aan de lezer. Klopt het dat je, althans in dit gedicht, nauwelijks feeling hebt met WAT ik schrijf, maar je je uitsluitend toespitst op HOE ik het verwoord? Is dat niet wat schoolmeesterachtig? Een geavanceerde spelling/vormchecker zou me je boodschap ook hebben kunnen geven, niet?
  Wat me toch in de eerste plaats boeit, is of m'n gedicht iemand binnenin beroert, want daarom gooi ik het op S. Of zit dat bij jou ingekapseld in het aantal sterren wat je toekent? Als dat zo is, dan vraag ik me af waarom je eigenlijk reageert op dit stukje poëzie: als de schrijfsels van anderen mij niet of nauwelijks boeien, waarom zou ik er dan commentaar op geven? En al zeker zou ik er dan geen sterrenquotering aan geven. Dat sterretjessysteem vind ik eigenlijk ronduit verfoeilijk omdat de ene lezer daarmee iets heel anders quoteert dan de andere, iets wat natuurlijk wel verduidelijkt kan worden in de commentaar, vandaar m'n vraag aan jou.
  • Ewald Hagedorn 18.07.22
   @Nemonia Dat had ik moeten zien. In september start weer 'The Batlle.' Is batlle ook niet ergens een anagram van? ;-)
  • Ewald Hagedorn 18.07.22
   @Nemonia Ik denk inderdaad dat veel kunstenaars, binnen welke discipline dan ook, in de loop van de tijd hun stijl veranderen, aanpassen. Je kunt dit ook ontwikkelen noemen. Als kunstenaar ben je immers nooit uitgeleerd.
   Hier op S. plaats ik wel eens een speels gedichtje. Mijn eigen en meer serieuze poëzie plaats ik zelden of nooit op deze website. Naar mijn idee, en dat bedoel ik beslist niet denigrerend, wordt er door de meeste schrijvers op S. zelden of nooit een poëziebundel gelezen en zonder oefening is moderne poëzie lastig te begrijpen en waarderen.
   Wat het verbeteren van mijn medeschrijvers betref: een schoolmeestertoontje laat ik bewust achterwege en ik heb het altijd over verbeterpuntjes in plaats van over fouten. Doorgaans wordt daar positief op gereageerd. De mogelijkheid om geen feedback te willen ontvangen, kan iedereen aanklikken.
  • Hans Van Battel 18.07.22
   @Ewald 'Nemonia' is een anagram voor 'anoniem'. Beetje flauw, niet? Maar mezelf toegekend toen ik me op S. registreerde en ik liever de kat uit de boom keek vooraleer me bloot te geven. 😊
  • Hans Van Battel 18.07.22
   @Ewald Denk je dan dat er veel mensen zijn die hun dichtstijl aanpassen aan één of andere eigentijdse stroming? Ik denk dat de meeste dichters vooral vanuit hun hart schrijven en daartoe het gereedschap gebruiken die het nauwste aansluit bij hun eigen persoonlijkheid. Akkoord, die eigenheid wordt voortdurend gevormd door invloeden van buitenaf, maar een ziel laat zich moeilijk in een keurslijf stoppen. Daar bestaan ook geen duidelijke richtlijnen over (gelukkig maar). Ikzelf heb vroeger jarenlang semi-professioneel geacteerd en de regie gedaan binnen 'mime corporel', wat toen behoorlijk avant-gardistisch was (inmiddels haast een stille dood gestorven, ondanks ons internationaal succes), maar dat deed ik niet om me te voegen naar wat vernieuwend was: ik kon er gewoon m'n ei in kwijt.
   Je stelt dat je als kunstenaar niet krampachtig moet vasthouden aan wat je ooit hebt geleerd. Maar denk je dan dat veel kunstenaars deze krampachtige reflex hebben? Het omgekeerde gebeurt trouwens ook: kunstenaars die krampachtig onbetreden paden inslaan en elke traditie systematisch overboord gooien om toch maar 'mee' te zijn. Uiteraard heeft elke kunstuiting zijn beperkingen, maar worden die niet vanzelf afgeworpen van zo gauw die de eigen creativiteit beknotten? Wat is er mis met die grenzen zolang deze je de volle vrijheid geven om je ding te doen? Ook al zijn ze hopeloos verouderd?
   Dat je daardoor mogelijk je publiek beperkt omdat gaandeweg de affiniteit wegebt, so what? Kunst wordt niet gemaakt om de toeschouwer te behagen. Vandaar ook m'n aversie tegen die sterren.
   Terug naar S.: ik zat vroeger in een panel waarin suggesties werden besproken om S. te verbeteren. Geen enkele suggestie heeft het gehaald of is zelfs maar au sérieux genomen (behalve dan eentje van Rainier zelf: een knop om een geluidsbestandje mee te publiceren, maar die inmiddels is afgevoerd). Ik hoop écht dat je meer gedaan krijgt...
   En zolang we met die totaalscore blijven zitten, is het haast onvermijdelijk dat een schrijver zich makkelijk in zijn totaliteit (als persoon) gequoteerd voelt. S. is een medium waarin mensen niet zelden hun hart kunnen laten spreken. Om hieraan voorbij te gaan door wat schoolmeesterachtig op taalfouten te wijzen... Ikzelf neem dat risico slechts schoorvoetend als ik me geïnspireerd voel daar WAT de ander schrijft, tenzij de auteur expliciet aangeeft om hierin geholpen te willen worden. Het is een evenwicht waar je voorzichtig mee moet omspringen. Als mensen zich willen verbeteren qua stijl of taalbeheersing: er zijn meer dan genoeg sites die zich specifiek daarop richten, niet? Als je hier telkens door wordt getriggerd -no offence (😊)- dan weet je vast wel de weg hiernaartoe.
  • Ewald Hagedorn 17.07.22
   @Ewald Wie of wat Nemonia is...?
  • Ewald Hagedorn 17.07.22
   @Nemonia Over het sterrensysteem zijn we het in zoverre eens. Maar om iemand niet op taalfouten te wijzen omdat de bijdrage je niet aanspreekt... Zo blijft iemand steeds dezelfde taalfouten maken en mij lijkt het de bedoeling van een schrijfsite dat je elkaar op weg helpt beter te gaan schrijven.
   Door afkomst, regio en tijdgeest moet je je niet laten beperken, is mijn idee. Binnen alle disciplines van de kunst is er continu beweging en verandering. Natuurlijk hoef je niet meteen met iedere nieuwe stroming mee te gaan, maar om krampachtig vast te houden aan hoe je het 40 of 50 jaar geleden hebt geleerd, is weer het andere uiterste.
   Enkele weken geleden heb ik in een mail aan Rainier van S.P. al eens de nadelen van het sterrensysteem ter sprake gebracht. Dit was vlak voor zijn vakantie en hij komt erop terug. Voorlopig doen we het ermee.

  • Hans Van Battel 17.07.22
   @Ewald Het kaliber van "dichten zonder m'n voeten op te lichten" is aan mij ook niet besteed.
   Anderzijds, en misschien ben ik daarmee wel van de oude stempel, vind ik dat poëzie juist kracht ontleent aan dingen als alliteraties, rijm, metrum en bladschikking: net zoals in 'zieteratuur' (met dank aan Hans Villerius) is de manier waarop een schrijfsel wordt gepresenteerd heel belangrijk. Dat m'n inhoud je in dit gedicht niet aanspreekt, is inderdaad een smaakkwestie. Maar valt ook stijl en taalgebruik niet ongeveer onder dezelfde noemer? Want: afhankelijk van de regio waarin je opgroeit, de tijdsgeest waarin je het schrijft, het eigen aanvoelen, etc. Het is soms een dunne lijn die dikwijls niet als dusdanig herkend wordt omdat deze verweven zit met je eigen persoonlijkheid.
   Zo lees ik dikwijls dingen op S. waar ik geen affiniteit mee heb en dus links laat liggen, want waarom zou ik de auteur in kwestie wijzen op taalfouten om dan noodgedwongen een lage(re) totaalscore te geven via sterretjes waarmee je voorbij gaat aan zijn zielENroerselen 😊? Dikwijl werkt zoiets averechts ipv dat het we dan van elkaar leren.
   Zoals je zelf ook beaamt: we zitten nu eenmaal met dat sterrensysteem binnen S. Vroeger kon je een knop aanklikken om het toekennen van sterren bij je quotering over te slaan, maar die werkte niet, dus heeft S. hem er afgegooid ipv te repareren... M.i. zou het ook een goed idee zijn om de quotering te splitsen. Zo zou inhoud, stijl, vorm, taalgebruik en eventueel het aangeven van eigen affiniteit (ik zeg maar wat) een eigen quotering kunnen krijgen. Misschien niet ideaal, maar het huidige systeem is dat verre van.

Ook gratis meedoen aan een schrijfactiviteit? We publiceren je inzending voor minimaal 12 maanden. Meedoen is mogelijk door in te loggen en dan bovenin de pagina op de rode balk te klikken. Nog geen lid? Aanmelden is gratis.